Leergang Inspirerend Werkgeverschap in de zorg

Leergang Inspirerend Werkgeverschap in de zorg

Prijs € 1.250,- exclusief btw.

Als werkgever gaat u graag een langdurige relatie aan met uw medewerkers. U heeft er belang bij om verzuim en verloop te voorkomen en grip te hebben op de flexibele inzet van zorgprofessionals.

In een arbeidsmarkt die steeds verder onder druk komt te staan, wordt de roep om goed werkgeverschap steeds luider. Binnen de gezondheidszorg is er sprake van een stijgende uitstroom, verminderde instroom en hoog ziekteverzuim. Deze elementen vormen inmiddels een reële bedreiging voor de continuiteit van zorgorganisaties. Hoe kunt u zich binnen deze ontwikkelingen het beste positioneren? Hoe krijgt u als werkgever de regie weer in handen? Voor leidinggevenden is het vaak lastig om een heldere koers te bepalen in het woud van complexe regelgeving en de veelheid van belangen.

Bij DeZorgacademy willen we onze kennis delen op het onderwerp goed werkgeverschap. We hebben dit de Leergang Inspirerend Werkgeverschap genoemd. Deze leergang biedt u concrete handvatten op de onderwerpen arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en het beperken van verzuim en verloop.

Waar liggen de kansen?

Voor zorgprofessionals bestaan de vertrekredenen vooral uit omstandigheden waarin het vak wordt uitgeoefend en de sfeer op de werkplek zelf. Er liggen grote kansen voor uw organisatie om met deze aspecten aan de gang te gaan. In hun brief van 15 september 2020 hebben de ministers De Jonge en Van Ark een analyse gemaakt van de oorzaken die mede verantwoordelijk zijn voor deze krapte.

Het vergroten van uitdaging en zeggenschap en het laten stijgen van de tevredenheid over de manier van werken zijn onderwerpen waar veel winst valt te behalen. Onze leergang Inspirerend Werkgeverschap biedt handvatten om daar in de praktijk vorm en inhoud aan te geven. De onderwerpen werkdruk en administratieve lasten, materiele waardering en het creeren van mogelijkheden voor doorgroei woerden eveneens besproken. Daarnaast is het van belang dat er achtergrond gegeven wordt over hoe medewerkers in beweging komen en wat dit van het leiderschap verlangd. Om die reden biedt de Leergang Inspirerend Werkgeverschap een kruisbestuiving van een aantal ‘harde’ juridische mogelijkheden en inzicht over de ‘zachte’ elementen die leiden tot betrokkenheid en bevlogenheid.

Leergang inspirerend werkgeverschap

Hoe komt u tot een organisatie waar medewerkers graag willen werken en zich als ambassadeur gedragen? Binnen de Leergang Inspirerend Werkgeverschap gaan we met name in het ‘hoe’ u dit doel bereikt. Wat is er in praktische zin mogelijk? Welke eisen stelt dit aan het leiderschap? Op welk moment komt uw organisatie in een andere flow terecht? Er zijn organisaties die inmiddels een kanteling hebben gerealiseerd. Wat was de grondslag van hun succes?

Inspirerend werkgeverschap is de sleutel voor een organisatie om personeel in de zorg te behouden én nieuw personeel aan te trekken. Het is wetenschappelijk aangetoond dat goed werkgeverschap positief gerelateerd is aan dalend verzuim en verloop.

DeZorgacademy organiseert in november 2020 in samenwerking met Eldermans|Geerts advocaten in de zorg en Lex Tabak, die als gedragskundige verbonden is aan Expeditie Onderstroom een leergang van drie middagdelen.

Voor wie?

Onze leergang is bedoeld voor leiderschap, beleidsmedewerkers, HR-functionarissen, teamcoaches en adviseurs. De leergang is een inspirerende opzet van kennisoverdracht, praktische tips en dialoog.

We gaan tijdens onze leergang vooral in op de hoe-vraag: hoe word en blijf ik inspirerend werkgever? De opzet biedt kansen vanuit randvoorwaardelijke onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden en CAO en gaat in op het creëren van waarderende werkomstandigheden in de praktijk.

Datum en tijd

De sessies vinden plaats op woensdag 11, 18 en 25 november 2020 van 12.30 uur – 17.00 uur in Zeist aan de Driebergseweg 16C in seminarruimte “The Lodge” in een coronaproof setting. Voor een broodje bij binnenkomst wordt gezorgd.

Kosten

De prijs voor deze leergang is € 1.250,-  exclusief btw.

Zorgseminar Inspirerend Werkgeverschap in de zorg

Wilt u eerst kijken of het iets voor u is, dan kunt zich aanmelden voor een gratis zorgseminar op woensdag 28 oktober 2020 van 16.00 uur – 18.00 uur in Zeist aan de Driebergseweg 16C in seminarruimte “The Lodge”, waarin een introductie over dit onderwerp wordt verzorgd.

Voor zowel de leergang als het zorgseminar geldt dat het aantal plaatsen beperkt is. Vanwege de afstandscriteria in verband met COVID-19 kunnen wij maximaal 18 personen plaatsen.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.