195,00 excl. btw

E-learning – Toezichthouders in de zorg

In deze e-learning bespreken wij de toezichthouders in de zorg, zoals IGJ, NZa, ACM en de AP en wat hun bevoegdheden inhouden en meer.

Deze e-learning is de 12e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy en vergt een tijdsinvestering van 2 tot 3 uur, afhankelijk van het gebruik van verdieping via de hyperlinks.

Gedurende één maand kunt u gebruik maken van de e-learning, desgewenst met tussenpozen.

Beschrijving

In de zorg zijn diverse wetten en regels van toepassing op allerlei verschillende actoren in de zorg. Denk aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Om te toetsen en te controleren of die wetten en regels worden nageleefd is het van belang dat toezicht gehouden wordt op partijen die een rol vervullen in de Nederlandse zorgmarkt. Denk daarbij aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Maar ook de gemeente in het kader van het toezicht op het sociaal domein.

In deze module staan wij stil bij:

  • de belangrijkste toezichthouders en hun taken;
  • bevoegdheden: wat mogen toezichthouders wel en niet;
  • maatregelen die toezichthouders kunnen opleggen, zoals een dwangsom of een boete;
  • de wijze waarop toezichthouders onderzoek uitvoeren;
  • bijzonderheden, zoals openbaarmaking van toezichtrapporten;
  • toezicht dat uitgevoerd wordt door de toezichthouders in het sociaal domein, met name door de gemeente.

Onderdeel van de opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen

Deze e-learning is de 12e module van in totaal 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg. Deze modules vormen een online versie van de succesvolle opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, welke ontwikkeld is voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.

In de modules wordt beeld- en filmmateriaal afgewisseld met teksten en hyperlinks voor verdieping.


De lesstof en docenten

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht.
De advocaten hebben dagelijks te maken met toepassing van de regelgeving in de zorg en kunnen deze vertalen naar een heldere uitleg.

De docent in beeld in deze module is Daniël Post, advocaat in de zorg en docent bij DeZorgacademy.


Opbouw, werkwijze en certificaat

Het volgen van deze module vergt ca. 2 uur en bestaat uit basiskennis en verdieping. Het is mogelijk de module tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.

Na afronding verschijnt een toets met 10 vragen, waarvan 70% goed beantwoord moet zijn om deze te behalen. Er zijn twee herkansingen. Als aan het einde de toets gehaald is dan ontvangt men direct het certificaat via de e-mail en wordt gevraagd om een evaluatie in te vullen.

Bij wijze van naslagwerk kunt u na afloop van de module een pdf downloaden met de belangrijkste informatie, alsmede een mindmap met samenvatting.


Kosten

De prijs voor deze losse module bedraagt € 195,- excl. btw.

Indien u zich wilt abonneren op alle 20 modules, dan is de totaalprijs € 2.495,-  excl. btw. Voor meer informatie over de modules en de onderwerpen kijkt u op onze website.


Bestellen

Deze e-learningmodule kunt u bestellen via onze webshop. Nadat u deze in uw winkelmandje heeft gedaan, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling ontvangt u de factuur.

Na betaling ontvangt u van ons een e-mail met daarin toegang tot het opleidingscentrum van DeZorgacademy. In deze omgeving staat de module voor u klaar. Daar kunt u gedurende één maand gebruik van maken, desgewenst met tussenpozen. Bij afname van alle 20 modules zijn deze gedurende 6 maanden beschikbaar.


Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.