Deze e-learning bestaat uit 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.

E-learning – Recht in de Zorg in 20 modules

e-learning-recht-in-de-zorg2.495,00 excl. btw

In deze e-learning leer je de hoofdzaken van de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg.

De 20 modules vormen een online versie van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, die is ontwikkeld voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.

Deze e-learning vergt een tijdsinvestering van 40 uur.

Het is mogelijk de e-learning tijdelijk te stoppen en later voort te zetten. Gedurende een halfjaar kunt u gebruik maken van de e-learning, desgewenst met tussenpozen.

Deze e-learning valt onder het NRTO-keurmerk en staat voor kwaliteit en professionaliteit. .


Het recht in de zorg is veelomvattend en dynamisch. De regelgeving is bovendien complex en de financieringsstromen zijn ondoorzichtig. Voor iedereen die zich beleidsmatig of als adviseur bezighoudt met de zorgsector is het van belang om een totaaloverzicht te hebben van de wet- en regelgeving in de zorgsector en de praktische toepassing daarvan. In deze e-learning bieden wij dit totaaloverzicht.

Herkent u dit?

 • U weet niet wat het verband is tussen diverse wetten en regels;
 • U voelt dat u slagvaardiger kunt opereren als u meer kennis hebt van de regelgeving en de achtergrond ervan;
 • U heeft idee dat een totaaloverzicht onderdeel moet zijn van uw gereedschapskist.

Na deze e-learning weet u:

 • Wat de belangrijkste uitgangspunten zijn in de zorg en hoe dat in de praktijk vorm krijgt;
 • Wie bepaalt welke zorg wordt vergoed;
 • Hoe de zorg wordt gefinancierd, o.a. via budgettair kader en risicoverevening.
 • Welke partijen een rol spelen binnen de zorg;
 • Wat de belangrijkste wetten en instanties zijn binnen de zorg en wat hun doel en functie is;
 • Hoe het werkt in de zorgdomeinen Zvw. Wlz en WMO;
 • Welke kwaliteitswetten er zijn;
 • Welke toezichthouders er zijn en wat ze van elkaar onderscheidt;
 • Hoe het zit met samenwerking in de zorg en governance;
 • Hoe het zit met mededinging en aanbesteding in de zorg;
 • Wat de juridische aspecten zijn rond gedwongen zorg, maar ook rond wonen en zorg;
 • En vooral hoe de praktische uitvoering in de dagelijkse praktijk werkt;

De lesstof is samengesteld door gespecialiseerde advocaten, die dagelijks te maken hebben met toepassing van de regelgeving in de zorg en deze kunnen  vertalen in een heldere uitleg.

De docenten in beeld in deze module zijn advocaten in de zorg en docenten bij DeZorgAcademy.


E-learning Recht in de Zorg

 • Directe toegang tot de 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg (voor 6 maanden). De modules vormen een online versie van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, die is ontwikkeld voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.
 • Beeld- en filmmateriaal afgewisseld met teksten en hyperlinks voor verdieping.
 • Mogelijkheid om de e-learning tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.
 • Naslagwerk in PDF met de belangrijkste informatie, alsmede een mindmap met samenvatting.
 • Toetsen en certificaat.

€2495,- excl. BTW


NRTO-Keurmerk

De e-learning Recht in de zorg in 20 modules van De Zorgacademy heeft het NRTO-keurmerk. De NRTO, Nederlandse Raad voor
Training en Opleiding, beschikt over een eigen keurmerk waarmee zij de kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt achterhalen.
De Zorgacademy voldoet met haar opleidingen en e-learnings aan alle eisen van dit keurmerk en staat voor kwaliteit en professionaliteit.

> Meer informatie

NRTO_keurmerk

Wat zeggen onze klanten over onze e-learnings

Als je geïnteresseerd bent in de grote lijnen van de zorg, en je de achtergronden van de wetten en regels wilt leren kennen, met daarbij de grote spelers, dan is deze opleiding een grote aanrader. Zeker ook omdat de opleiding gegeven wordt door een diversiteit aan docenten, die enthousiast hun professionele kennis overbrengen op de cursisten.
Nel Spruit | Ipse de Bruggen

Het is aan te bevelen voor een ieder die meer juridisch inzicht wil hebben in de vele aspecten van het zorglandschap. De opleiding biedt een breed perspectief en laat de samenhang en achtergronden van de complexe zorgsector in alle juridische aspecten zien. De interactie tussen de docenten (juristen en advocaten) en de deelnemers uit het werkveld maken de opleiding tot een 5 daagse interessante ontwikkelingsreis.
Astrid Groot | Stichting Eykenburg

Ik kan de opleiding aan een ieder die in of met de zorg werkzaam is van harte aanraden. Het geeft een heel duidelijk overzicht van de verschillende wetten en partijen die in de zorg werkzaam zijn.
Frans Landstra, Hanze advocaat | Specialist in arbeidsrecht


Wat de e-learning Recht in de Zorg inhoudt?

Deze e-learning is speciaal ontwikkeld voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg en bestaat uit 20 modules.

Deze modules kunnen overigens ook separaat worden afgenomen als losse e-learning. Bekijk hier de losse e-learnings.


20 modules over het recht in de zorg

Deel 1: Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving
Het stelsel van regelgeving in de zorg is complex en veelomvattend. Voor een goed begrip daarvan is het nodig om de achtergrond en de samenhang tussen de verschillende regels te doorzien. In deze module wordt op een gestructureerde manier inzicht gegeven in ons zorgstelsel.

Deel 2: Inrichting zorglandschap, verzekerd pakket en financiering
In deze module wordt diep ingegaan op de inrichting van het zorglandschap, waarbij het verzekerd pakket en de financiering hiervan aan bod komen. Hoe en door wie wordt bepaald welke zorg in Nederland wordt geleverd en vergoed? En hoe wordt dat gefinancierd?

Deel 3: Zorgverzekeringswet
In deze module bespreken wij één van de belangrijkste stelselwetten, namelijk de Zorgverzekeringswet. Wij bespreken het wettelijk kader en de verhouding tussen verzekeraar, verzekerde en zorgaanbieder. De polisvoorwaarden, het proces en de vormen van zorginkoop, niet gecontracteerde zorgaanbieders, vrije artsenkeuze, hinderpaaldiscussie en nog veel meer.

Deel 4: Wet langdurige zorg
In deze module bespreken wij één van de belangrijkste stelselwetten, namelijk de Wet langdurige zorg. Wij bespreken o.a. wie er langdurige zorg nodig heeft en welke regels van toepassing zijn, de zorgprofielen, het bezwaar en beroep, de rol van de zorgkantoren en de rol van het CIZ, maar ook de contractering en nog veel meer.

Deel 5: Sociaal domein
In deze module gaan wij in op het sociaal domein, in het bijzonder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid.

Deel 6: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
In deze module gaan wij diep in op de WGBO en wat deze wet allemaal inhoud. Na afronding bent u bekend met alle belangrijke aspecten van de WGBO.

Deel 7: Wkkgz en geschillenregelingen in de zorg
In deze module gaan wij in op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en daarnaast de belangrijkste geschillenregelingen in de zorg.

Deel 8: Wet BIG
In deze module gaan wij diep in op de Wet BIG. Na afronding bent u bekend met alle belangrijke aspecten van de Wet BIG.

Deel 9: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en aanpassingswet toetreding zorgaanbieders
In deze module gaan wij in op de wetten Wtza en de AWtza die per 1 januari 2022 de WTZi grotendeels hebben vervangen.

Deel 10: Privacy in de zorg
In deze module gaan we in op privacy in de zorg en de verplichtingen die daar bij horen. Doel is om de basisregels van privacybescherming goed in beeld te krijgen.

Deel 11: Controles
In deze module gaan we het hebben over materiële controles van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Deel 12: Toezichthouders in de zorg
In deze module bespreken wij de toezichthouders in de zorg, zoals IGJ, NZa, ACM en de AP en wat hun bevoegdheden inhouden en meer.

Deel 13: Governance in de zorg
Wij gaan in deze module in op het juridisch kader van governance in de zorg, de Governancecode Zorg 2017 en overige regelgeving die voor governance van belang is, zoals de Wtza, wet bestuur en toezicht rechtspersonen en komende regelgeving.

Deel 14: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen(Wmcz)
Deze module gaat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, ofwel Wmcz 2018.

Deel 15: Samenwerking in de zorg
In deze module gaan wij allereerst in op de regels rond samenwerking en met name de rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), alsmede de taakafbakening tussen deze toezichthouders. Wij zoomen in op het kartelverbod, het concentratietoezicht en het begrip “misbruik van economische machtspositie”. Verder bespreken wij een belangrijk instrument van de NZa: de aanmerkelijke marktmacht.

Deel 16: Fusies en overnames
Wat komt er allemaal bij een concentratie in de zorg kijken? In deze module gaan wij daar diep op in.

Deel 17: Wonen en zorg
In deze module gaan we diep in op het onderwerp ‘wonen en zorg’.

Deel 18: Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz (Wzd en Wvggz); gedwongen zorg
Deze module gaat in op de kernelementen van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz en biedt zorgaanbieders een goede basis voor inzicht in deze wetgeving.

Deel 19: Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg individueel
Deze module gaat over het arbeidsrecht en dan toegespitst op de zorg.

Deel 20: Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg collectief
In deze module gaan wij in op de collectieve aspecten van het arbeidsrecht in de zorg.

Naslagwerk

Naast de lesstof ontvang je ook handige mindmaps en een naslagwerk. Deze helpen je op een later tijdstip de opgedane kennis terug te halen.

Toets en certificaat

Na de theorie van de modules is het tijd om de opgedane kennis te testen. Daarna ontvang je het certificaat.

€2495,- excl. BTW


Docenten

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht.
De advocaten hebben dagelijks te maken met toepassing van de regelgeving in de zorg en kunnen deze vertalen naar een heldere uitleg.


Veel gestelde vragen:

Ontvang ik een factuur?
Indien u zich via de website opgeeft ontvangt u automatisch een factuur.

Wanneer krijg ik mijn certificaat?
Na afronding van elke module verschijnt een toets. Als aan het einde van module 20 de toets is behaald ontvangt u direct het certificaat via de e-mail.

Wat gebeurt er als ik de toets niet haal?
Dan heeft u twee herkansingen. Indien deze dan nog niet positief wordt afgerond, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

Kan ik iemand anders toegang geven?
Nee, dat is niet mogelijk.

Hoe lang duurt deze e-learning?
Het volgen van deze e-learning vergt ca. 40 uur en bestaat uit 20 modules met basiskennis en verdieping. Het is mogelijk de e-learning tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.

Kan ik de toegang verlengen?
In principe is de toegang een maand lang mogelijk. Indien u door omstandigheden verlenging wilt, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

Kan ik de modules ook los afnemen?
Ja, dat is mogelijk. Losse modules kunnen worden afgenomen voor € 195,- excl. btw. Bekijk hier losse e-learnings.

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.