195,00 excl. btw

E-learning – Wet beroepen individuele gezondheidzorg (Wet BIG)

In deze e-learning gaan wij diep in op de Wet BIG. Na afronding bent u bekend met alle belangrijke aspecten van de Wet BIG.

Deze e-learning is de 8e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy en vergt een tijdsinvestering van 2 tot 3 uur, afhankelijk van het gebruik van verdieping via de hyperlinks.

Gedurende één maand kunt u gebruik maken van de e-learning, desgewenst met tussenpozen.

Beschrijving

Deze module gaat over de Wet beroepen individuele gezondheidzorg, kortweg de Wet BIG.

Welke zorgaanbieders vallen onder het bereik van de Wet BIG? Wat is het verschil tussen artikel 3, artikel 34 en artikel 36a beroepen en waarom is onderscheid gemaakt? Wat betekent titelbescherming en wat is taakherschikking? Wij gaan in op het BIG-register, knelpunten in de praktijk, voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen. Ook wordt stil gestaan bij de toekomst van de Wet BIG, nu daar veel over te doen is.

Wij gaan uitgebreid in op het medisch tuchtrecht, in het bijzonder de tuchtnormen, hoe een tuchtprocedure eruit ziet, waar op gelet moet worden en de maatregelen. En tenslotte de verhouding tot het civiele recht en het strafrecht.


Onderdeel van de opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen

Deze e-learning is de 8e module van in totaal 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg. Deze modules vormen een online versie van de succesvolle opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, welke ontwikkeld is voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.

In de modules wordt beeld- en filmmateriaal afgewisseld met teksten en hyperlinks voor verdieping.


De lesstof en docenten

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht.
De advocaten hebben dagelijks te maken met toepassing van de regelgeving in de zorg en kunnen deze vertalen naar een heldere uitleg.

De docent in beeld in deze module is Nina Amini Abyaneh, advocaat in de zorg en docent bij DeZorgacademy.


Opbouw, werkwijze en certificaat

Het volgen van deze module vergt ca. 2 uur en bestaat uit basiskennis en verdieping. Het is mogelijk de module tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.

Na afronding verschijnt een toets met 10 vragen, waarvan 70% goed beantwoord moet zijn om deze te behalen. Er zijn twee herkansingen. Als aan het einde de toets gehaald is dan ontvangt men direct het certificaat via de e-mail en wordt gevraagd om een evaluatie in te vullen.

Bij wijze van naslagwerk kunt u na afloop van de module een pdf downloaden met de belangrijkste informatie, alsmede een mindmap met samenvatting.


Kosten

De prijs voor deze losse module bedraagt € 195,- excl. btw.

Indien u zich wilt abonneren op alle 20 modules, dan is de totaalprijs € 2.495,-  excl. btw. Voor meer informatie over de modules en de onderwerpen kijkt u op onze website.


Bestellen

Deze e-learningmodule kunt u bestellen via onze webshop. Nadat u deze in uw winkelmandje heeft gedaan, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling ontvangt u de factuur.

Na betaling ontvangt u van ons een e-mail met daarin toegang tot het opleidingscentrum van DeZorgacademy. In deze omgeving staat de module voor u klaar. Daar kunt u gedurende één maand gebruik van maken, desgewenst met tussenpozen. Bij afname van alle 20 modules zijn deze gedurende 6 maanden beschikbaar.


Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.