195,00 excl. btw

E-learning – Inrichting zorglandschap, verzekerd pakket en financiering

In deze e-learning wordt diep ingegaan op de inrichting van het zorglandschap, waarbij het verzekerd pakket en de financiering hiervan aan bod komen. Hoe en door wie wordt bepaald welke zorg in Nederland wordt geleverd en vergoed? En hoe wordt dat gefinancierd?

Dit is de 2e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy en vergt een tijdsinvestering van 2 tot 3 uur, afhankelijk van het gebruik van verdieping via de hyperlinks.

Deze e-learning draagt het keurmerk van de NRTO en is geaccrediteerd door ADAP voor 3 PE-opleidingspunten en door het KRTP voor 2 PE-opleidingspunten.

Gedurende één maand kunt u gebruik maken van de e-learning, desgewenst met tussenpozen.

Beschrijving

In module 1 ‘E-learning Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving‘ hebben wij het stelsel van de zorgregelgeving behandeld. Daarbij kwamen aan de orde de belangrijkste spelers in de zorg, alsmede de wet- en regelgeving, onderverdeeld in basiswetten, stelselwetten en kwaliteitswetten, alsmede de hoofdlijnen van de domeinen Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning Jeugdwet en Wet publieke gezondheid.

In module 2 ‘Inrichting zorglandschap, verzekerd pakket en financiering‘ kijken wij naar de inhoud van de zorg, de wijze waarop wordt bepaald wie waarvoor in aanmerking komt en hoe het wordt betaald. Wij gaan in op de rol van het Zorginstituut en van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Met het oog op de financiering staan wij stil bij het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico en bespreken wij het budgettair kader zorg en het systeem van de risicoverevening.


Onderdeel van de opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen

Deze e-learning is de 2e module van in totaal 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg. Deze modules vormen een online versie van de succesvolle opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, welke ontwikkeld is voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.

In de modules wordt beeld- en filmmateriaal afgewisseld met teksten en hyperlinks voor verdieping.


De lesstof en docenten

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht.
De advocaten hebben dagelijks te maken met toepassing van de regelgeving in de zorg en kunnen deze vertalen naar een heldere uitleg.

De docent in beeld in deze module is Joep Duijzings, advocaat in de zorg en docent bij DeZorgacademy.


Opbouw, werkwijze en certificaat

Het volgen van deze module vergt ca. 2 uur en bestaat uit 8 deelonderwerpen met basiskennis en verdieping. Het is mogelijk de module tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.

Na afronding verschijnt een toets. Er zijn twee herkansingen. Als aan het einde de toets gehaald is dan ontvangt men direct het certificaat via de e-mail en wordt gevraagd om een evaluatie in te vullen.

Bij wijze van naslagwerk kunt u na afloop van de module een pdf downloaden met de belangrijkste informatie, alsmede een mindmap met samenvatting.


Accreditatie

Het certificaat van deelname geeft recht op:

  • ADAP, het accreditatiebureau voor opleidingen voor paramedici, met 3 PE-punten.
  • KRTP, het accreditatiebureau voor tandprothetici, met 2 PE-punten.

Voor overige disciplines wordt bij voldoende belangstelling een accreditatieverzoek voor PE -punten ingediend.


NRTO-Keurmerk

Deze e-learning van De Zorgacademy heeft het NRTO-keurmerk.
De NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, beschikt over een eigen keurmerk waarmee zij de kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt achterhalen.

De Zorgacademy voldoet met haar opleidingen en e-learnings aan alle eisen van dit keurmerk en staat voor kwaliteit en professionaliteit.

> Meer informatie

NRTO_keurmerk

Kosten

De prijs voor deze e-learning als losse module bedraagt € 195,- excl. btw., inclusief lesmateriaal.

Indien u zich wilt abonneren op alle 20 modules, dan is de totaalprijs € 2.495,-  excl. btw., inclusief lesmateriaal. Voor meer informatie over de modules en de onderwerpen kijkt u op onze website.


Bestellen

Deze e-learningmodule kunt u bestellen via onze webshop. Nadat u deze in uw winkelmandje heeft gedaan, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling ontvangt u de factuur.

Na betaling ontvangt u van ons een e-mail met daarin toegang tot het opleidingscentrum van DeZorgacademy. In deze omgeving staat de module voor u klaar. Daar kunt u gedurende één maand gebruik van maken, desgewenst met tussenpozen. Bij afname van alle 20 modules zijn deze gedurende 6 maanden beschikbaar.


Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.