195,00 excl. btw

E-learning – Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving

Het stelsel van regelgeving in de zorg is complex en veelomvattend. Voor een goed begrip daarvan is het nodig om de achtergrond en de samenhang tussen de verschillende regels te doorzien.
In deze e-learning wordt op een gestructureerde manier inzicht gegeven in ons zorgstelsel.

Deze e-learning is de 1e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy en vergt een tijdsinvestering van 2 tot 3 uur, afhankelijk van het gebruik van verdieping via de hyperlinks.

Deze e-learning draagt het keurmerk van de NRTO en is geaccrediteerd door ADAP voor 3 PE-opleidingspunten en door het KRTP voor 2 PE-opleidingspunten.

Gedurende één maand kunt u gebruik maken van de e-learningmodule, desgewenst met tussenpozen.

Beschrijving

Het stelsel van regelgeving in de zorg is complex en veelomvattend. Voor een goed begrip daarvan is het nodig om de achtergrond en de samenhang tussen de verschillende regels te doorzien. In deze e-learning wordt op een gestructureerde manier inzicht gegeven in ons zorgstelsel.

In deze module starten wij met de uitleg over de uitgangspunten van ons stelsel. Daarna gaan wij in op de relevante stakeholders en hun rol. Vervolgens komt het juridisch kader aan bod, zoals vastgelegd in algemene wetten en stelselwetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Wet Publieke Gezondheid.


Onderdeel van de opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen

Deze e-learning is de 1e module van in totaal 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg. Deze modules vormen een online versie van de succesvolle opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, welke ontwikkeld is voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.

In de modules wordt beeld- en filmmateriaal afgewisseld met teksten en hyperlinks voor verdieping.


De lesstof en docenten

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht.
De advocaten hebben dagelijks te maken met toepassing van de regelgeving in de zorg en kunnen deze vertalen naar een heldere uitleg.

De docent in beeld in deze module is Lex Geerts, advocaat in de zorg, veel gevraagd spreker en docent bij DeZorgacademy.


Opbouw, werkwijze en certificaat

Het volgen van deze module vergt ca. 2 uur en bestaat uit 12 deelonderwerpen met basiskennis en verdieping. Het is mogelijk de module tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.

Na afronding verschijnt een toets. Er zijn twee herkansingen. Als aan het einde de toets gehaald is dan ontvangt men direct het certificaat via de e-mail en wordt gevraagd om een evaluatie in te vullen.

Bij wijze van naslagwerk kunt u na afloop van de module een pdf downloaden met de belangrijkste informatie, alsmede een mindmap met samenvatting.


Accreditatie

Het certificaat van deelname geeft recht op:

  • ADAP, het accreditatiebureau voor opleidingen voor paramedici, met 3 PE-punten.
  • KRTP, het accreditatiebureau voor tandprothetici, met 2 PE-punten.

Voor overige disciplines wordt bij voldoende belangstelling een accreditatieverzoek voor PE -punten ingediend.


NRTO-Keurmerk

Deze e-learning van De Zorgacademy heeft het NRTO-keurmerk.
De NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, beschikt over een eigen keurmerk waarmee zij de kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt achterhalen.

De Zorgacademy voldoet met haar opleidingen en e-learnings aan alle eisen van dit keurmerk en staat voor kwaliteit en professionaliteit.

> Meer informatie

NRTO_keurmerk

Beoordeling

“In korte tijd een goed overzicht van het Nederlandse zorgstelsel”.
Solopartners | Loe van Erp | Geeft deze e-learning het cijfer: 7.

“Deze e-learning geeft op een overzichtelijke wijze, waaronder met behulp van schematische overzichten en videomateriaal, een duidelijke uitleg van de algemene beginselen van het zorgstelsel, de stakeholders en de bijbehorende regelgeving.”
Amsterdam UMC | Anoniem | Geeft deze e-learning het cijfer: 8.


Kosten

De prijs voor deze e-learning als losse module bedraagt € 195,- excl. btw., inclusief lesmateriaal.

Indien u zich wilt abonneren op alle 20 modules, dan is de totaalprijs € 2.495,-  excl. btw., inclusief lesmateriaal. Voor meer informatie over de modules en de onderwerpen kijkt u op onze website.


Bestellen

Deze e-learningmodule kunt u bestellen via onze webshop. Nadat u deze in uw winkelmandje heeft gedaan, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling ontvangt u de factuur.

Na betaling ontvangt u van ons een e-mail met daarin toegang tot het opleidingscentrum van DeZorgacademy. In deze omgeving staat de module voor u klaar. Daar kunt u gedurende één maand gebruik van maken, desgewenst met tussenpozen. Bij afname van alle 20 modules zijn deze gedurende 6 maanden beschikbaar.


Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.