De Zorgacademy wil kennis en ervaring in de organisatie van de zorgsector zo breed mogelijk delen. Doel is de kwaliteit van besluitvorming in de zorg te verbeteren, te leren van anderen en de zorg als zodanig op een hoger niveau te tillen.

DeZorgacademy is in het bezit van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche en geldt voor al haar opleidingen en online e-learnings.

NRTO_keurmerk

Opleidingen en e-learnings

De opleidingen van DeZorgacademy worden verzorgd in onze seminarruimte, waarbij rekening wordt gehouden met de corona preventiemaatregelen, hetgeen betekent dat vooralsnog maximaal 16 cursisten per keer worden toegelaten.

Naast onze fysieke opleidingen kunt u ook verschillende e-learnings bij ons volgen. Bij De Zorgacademy hebben we een lange historie in het opleiden van zorgprofessionals en nu delen we onze kennis en ervaring ook online! Zo kunt u zich verdiepen in verschillende onderwerpen die relevant zijn binnen uw vakgebied en dat allemaal onafhankelijk van tijd en plaats.

Wat is de reden van dit initiatief?

De zorg in Nederland is complex georganiseerd. Er zijn weinig partijen die een totaaloverzicht hebben en die dwarsverbanden kunnen duiden en daar ook wat mee doen. De domeinen WMO, ZVW en Wlz kennen grijze gebieden, waar de uitvoering van regelgeving niet altijd even duidelijk is. Dan kunnen complicaties ontstaan.

Met 92 miljard per jaar aan zorguitgaven is zorg de grootste post op onze Rijksbegroting. Als de zorg niet anders wordt georganiseerd, gaat dit bedrag in de toekomst verdubbelen. Er is een breed gedragen wens om de zorg niet alleen kwalitatief beter te maken, maar ook efficiënter en goedkoper. Dat wordt “triple aim”genoemd.

Zorgprofessionals en instellingen hebben behoefte aan praktische tools om goede besluiten te kunnen nemen. Daarin willen wij voorzien door praktische cursussen te organiseren van telkens een dagdeel met als insteek de deelnemers naar huis te laten gaan met kennis en vaardigheden die onmiddellijk in de praktijk gebracht kunnen worden.

Wij beschikken over een breed netwerk binnen de zorg en kunnen daarom goed aanvoelen wat actueel is en waar winst te halen valt.

Wilt u meer informatie?

> Neem dan contact met ons op.