Maak keuze uit 27 verschillende juridische e-learnings speciaal voor advocaten en juristen over de regelgeving in de zorg.

Bij DeZorgacademy hebben wij ervaring met het opleiden van zorgprofessionals inzake de regelgeving in de zorg. Nu delen wij onze kennis en ervaring ook online via onze e-learnings! Zo kunt u zich verdiepen in verschillende onderwerpen die relevant zijn binnen uw vakgebied en dat allemaal onafhankelijk van tijd en plaats.

Onze e-learnings zijn voorzien van het NRTO-keurmerk , dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

NRTO_keurmerk

DeZorgacademy biedt de volgende juridische e-learnings aan:


e-learning-recht-in-de-zorg € 2495,00 excl. btw

Juridische e-learning – Recht in de zorg in 20 modules

In deze e-learning leer je de hoofdzaken van de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg.

Deze e-learning bestaat uit 20 verschillende modules en is de online versie van de succesvolle fysieke opleiding Recht
in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-algemene-beginselen-zorgstelsel-stakeholders-en-regelgeving € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Algemene beginselen zorgstelsel,
stakeholders en regelgeving

Het stelsel van regelgeving in de zorg is complex en veelomvattend. Voor een goed begrip daarvan is het nodig
om de achtergrond en de samenhang tussen de verschillende regels te doorzien. In deze e-learning wordt op
een gestructureerde manier inzicht gegeven in ons zorgstelsel.

Deze e-learning is de 1e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-inrichting-zorglandschap-verzekerd-pakket-en-financiering € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Inrichting zorglandschap,
verzekerd pakket en financiering

In deze e-learning wordt diep ingegaan op de inrichting van het zorglandschap, waarbij het verzekerd pakket en
de financiering hiervan aan bod komen. Hoe en door wie wordt bepaald welke zorg in Nederland wordt geleverd
en vergoed? En hoe wordt dat gefinancierd?

Deze e-learning is de 2de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-zorgverzekeringswet € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Zorgverzekeringswet

In deze e-learning bespreken wij één van de belangrijkste stelselwetten, namelijk de Zorgverzekeringswet.
Wij bespreken het wettelijk kader en de verhouding tussen verzekeraar, verzekerde en zorgaanbieder.
De polisvoorwaarden, het proces en de vormen van zorginkoop, niet gecontracteerde zorgaanbieders,
vrije artsenkeuze, hinderpaaldiscussie en nog veel meer.

Deze e-learning is de 3de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wet-langdurige-zorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Wet langdurige zorg

In deze e-learning bespreken wij één van de belangrijkste stelselwetten, namelijk de Wet langdurige zorg.
Wij bespreken o.a. wie er langdurige zorg nodig heeft en welke regels van toepassing zijn, de zorgprofielen,
het bezwaar en beroep, de rol van de zorgkantoren en de rol van het CIZ, maar ook de contractering en
nog veel meer.

Deze e-learning is de 4de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-sociaal-domein € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Sociaal domein

In deze e-learning gaan wij in op het sociaal domein, in het bijzonder de Wet maatschappelijke
ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid.

Deze e-learning is de 5e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wgbo € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – WGBO

In deze e-learning gaan wij diep in op de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, ofwel WGBO,
en wat deze wet allemaal inhoud. Na afronding bent u bekend met alle belangrijke aspecten van de
WGBO.

Deze e-learning is module 6 van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wkkgz-en-geschillenregelingen-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Wkkgz en geschillenregelingen

In deze e-learning gaan wij in op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en
daarnaast de belangrijkste geschillenregelingen in de zorg.

Deze e-learning is de 7de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wet-big € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Wet BIG

In deze e-learning gaan wij diep in op de Wet BIG. Na afronding bent u bekend met alle belangrijke
aspecten van de Wet BIG.

Deze e-learning is de 8ste module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wtzi-en-wtza € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Wtza en AWtza

Deze e-learning gaat over de Wtza, en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders, de AWtza,
die per 1 januari 2022 de Wtzi grotendeels heeft vervangen.

Deze e-learning is de 9de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


€ 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Controles

In deze e-learning gaan we het hebben over materiële controles van zorgverzekeraars, zorgkantoren en
gemeenten. De regelgeving komt aan bod, vooral de wettelijke basis. Ook gaan we in op de vormen van
controles. Maar ook de enquête en de steekproef en de regels die daarvoor gelden komen aan bod.

Deze e-learning is de 10de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-toezichthouders-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Toezichthouders

In deze e-learning bespreken wij de toezichthouders in de zorg, zoals IGJ, NZa, ACM en de AP en wat
hun bevoegdheden inhouden en meer.

Deze e-learning is de 11de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-privacy-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Privacy in de zorg

In deze e-learning gaan we in op privacy in de zorg en de verplichtingen die daar bij horen.
Doel is om de basisregels van privacybescherming goed in beeld te krijgen.

Deze e-learning is module 10de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-governance-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Governance

Goed bestuur en toezicht zijn van belang voor kwaliteit en continuïteit van elke onderneming.
Dat geldt zeker voor zorgondernemingen. Governance heeft daar een vitale rol in, maar wat is dat
precies? En hoe moet good governance worden toegepast?

Deze e-learning is module 13de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wmcz € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Wmcz 2018

Waar er eerst een enigszins vrijblijvende wet was over medezeggenschap van cliënten van
zorginstellingen is daar sinds 1 juli 2020 verandering in gekomen. Per die datum is de nieuwe
Wmcz 2018 in werking getreden. In deze e-learning gaan wij in op de hoofdlijnen van de Wmcz.

Deze e-learning is module 14de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-samenwerking-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Samenwerking in de zorg

Om goede zorg te kunnen leveren moet je vaak samenwerken. Daarom is samenwerking
belangrijk. Er is veel mogelijk, maar waar moet je allemaal rekening mee houden?

Deze e-learning is module 15de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-fusies-en-overnames-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Fusies en overnames in de zorg

Wat komt er allemaal bij een concentratie in de zorg kijken? In deze e-learning gaan wij daar diep op in.

Deze e-learning is module 16de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wonen-en-zorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Wonen en zorg

We gaan het in deze e-learning hebben over het ‘scheiden van wonen en zorg’, waarom dat is ingevoerd en
wat betekent dat precies? Daarna gaan we in op het aspect huurrecht, en waarom dat ook bij recht in de
zorg van belang is.

Deze e-learning is module 17de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wet-zorg-en-dwang-en-wet-verplichte-ggz € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Wet zorg en dwang (Wzd) en
Wet verplichte ggz (Wvggz)

Deze e-learning gaat in op de kernelementen van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz en biedt
zorgaanbieders een goede basis voor inzicht in deze wetgeving.

Deze e-learning is module 18de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-arbeidsrecht-bijzonderheden-in-de-zorg-individueel € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Arbeidsrecht – individueel

Deze module gaat over het arbeidsrecht en dan toegespitst op de zorg. Wij bespreken hoe een arbeidsovereenkomst
tot stand komt, alsmede welke vereisten van toepassing zijn.
Wij bespreken de soorten arbeidsovereenkomst binnen de zorg en wat de functie van een arbeidsvoorwaarden-
reglement is. Verder komt de positie van de zzp’er in de zorg aan bod.

Deze e-learning is module 19de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-arbeidsrecht-bijzonderheden-in-de-zorg-collectief € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Arbeidsrecht – collectief

In deze e-learning gaan wij in op de collectieve aspecten van het arbeidsrecht in de zorg.
Wij bespreken de diverse collectieve arbeidsovereenkomsten in de zorg. Wij gaan in op de
discrepantie dekkings- en organisatiegraad, de inhoud en werking van een cao, alsmede
nawerking en soorten cao’s.

Deze e-learning is module 20ste van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-vertegenwoordiging-van-cliënten-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Vertegenwoordiging

Als zorgaanbieder of zorgverlener kan je worden geconfronteerd met cliënten die minderjarig zijn
of niet – of onvoldoende – in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Hoe ga je daarmee
om en waar moet je rekening mee houden?

Deze e-learning staat los van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-jeugdzorg € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Jeugdzorg

Deze e-learning gaat over de regelgeving binnen de Jeugdzorg.

Deze e-learning staat los van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


€ 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Medische aansprakelijkheid

In deze e-learning krijgt u inzicht in de juridische aspecten rond medische aansprakelijkheid en wat daar
bij komt kijken.

Deze e-learning staat los van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-medisch-beroepsgeheim € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Medisch Beroepsgeheim

In deze e-learning krijgt u inzicht in het medisch beroepsgeheim en wat dit precies inhoudt.

Deze e-learning staat los van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


€ 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Lichaamsmateriaal

In deze e-learning bespreken wij het onderwerp lichaamsmateriaal, een breed juridische onderwerp
van orgaandonatie tot wetenschappelijk onderzoek. 

Deze e-learning staat los van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wnt € 195,00 excl. btw

Juridische e-learning – Wet normering topinkomens (WNT)

In deze e-learning krijgt u inzicht in de juridische aspecten rond de Wet normering topinkomens (WNT).

Deze e-learning staat los van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy.

Meer informatie