195,00 excl. btw

E-learning – Governance in de zorg

Goed bestuur en toezicht is van belang voor kwaliteit en continuïteit van elke onderneming. Governance heeft daar een vitale rol in, maar wat is dat precies? En hoe moet good governance worden toegepast?

Deze e-learning is de 13e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy en vergt een tijdsinvestering van 2 tot 3 uur, afhankelijk van het gebruik van verdieping via de hyperlinks.

Deze e-learning draagt het keurmerk van de NRTO en is geaccrediteerd door ADAP voor 3 PE-opleidingspunten en door het KRTP voor 2 PE-opleidingspunten.

Gedurende één maand kunt u gebruik maken van de e-learning, desgewenst met tussenpozen.

Beschrijving

Goed bestuur en toezicht zijn van belang voor kwaliteit en continuïteit van elke onderneming. Dat geldt zeker voor zorgondernemingen. Governance heeft daar een vitale rol in, maar wat is dat precies? En hoe moet good governance worden toegepast? En wat zijn de beginselen van good governance? Wat zijn de consequenties als je er niet aan houdt?

Governance gaat over de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties. Governance betekent consistent management, samenhangend beleid, duidelijke beslissingsrechten en bevoegdheden. Governance gaat niet alleen over regels, maar vooral over gedrag.

Wij gaan in deze e-learning in op het juridisch kader van governance in de zorg, de Governancecode Zorg 2017 en overige regelgeving die voor governance van belang is, zoals de Wtza, wet bestuur en toezicht rechtspersonen en komende regelgeving. Wij bespreken hoe governanceregels doorwerken in regelgeving en jurisprudentie en wat de toekomst voor governance in de zorg brengt. Naast de theorie bespreken wij veel voorbeelden uit de praktijk. En voor bestuurders en toezichthouders geven wij een aantal praktische handreikingen.


Onderdeel van de opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen

Deze e-learning is de 13e module van in totaal 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg. Deze modules vormen een online versie van de succesvolle opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, welke ontwikkeld is voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.

In de modules wordt beeld- en filmmateriaal afgewisseld met teksten en hyperlinks voor verdieping.


De lesstof en docenten

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht. De advocaten hebben dagelijks te maken met toepassing van de regelgeving in de zorg en kunnen deze vertalen naar een heldere uitleg.


Opbouw, werkwijze en certificaat

Het volgen van deze module vergt ca. 2 uur en bestaat uit basiskennis en verdieping. Het is mogelijk de module tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.

Na afronding verschijnt een toets met 10 vragen, waarvan 70% goed beantwoord moet zijn om deze te behalen. Er zijn twee herkansingen. Als aan het einde de toets gehaald is dan ontvangt men direct het certificaat via de e-mail en wordt gevraagd om een evaluatie in te vullen.

Bij wijze van naslagwerk kunt u na afloop van de module een pdf downloaden met de belangrijkste informatie, alsmede een mindmap met samenvatting.


Accreditatie

Het certificaat van deelname geeft recht op:

  • ADAP, het accreditatiebureau voor opleidingen voor paramedici, met 3 PE-punten.
  • KRTP, het accreditatiebureau voor tandprothetici, met 2 PE-punten.

Voor overige disciplines wordt bij voldoende belangstelling een accreditatieverzoek voor PE -punten ingediend.


NRTO-Keurmerk

Deze e-learning van De Zorgacademy heeft het NRTO-keurmerk.
De NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, beschikt over een eigen keurmerk waarmee zij de kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt achterhalen.

De Zorgacademy voldoet met haar opleidingen en e-learnings aan alle eisen van dit keurmerk en staat voor kwaliteit en professionaliteit.

> Meer informatie

NRTO_keurmerk

Beoordeling

“Geeft inzicht door middel van casussen in de Governance en wat dit behelst, aanrader!”

Clinique Dr. Don | Steffie Martens | Geeft deze e-learning het cijfer: 9.


Kosten

De prijs voor deze losse module bedraagt € 195,- excl. btw., inclusief lesmateriaal.

Indien u zich wilt abonneren op alle 20 modules, dan is de totaalprijs € 2.495,-  excl. btw., inclusief lesmateriaal. Voor meer informatie over de modules en de onderwerpen kijkt u op onze website.


Bestellen

Deze e-learningmodule kunt u bestellen via onze webshop. Nadat u deze in uw winkelmandje heeft gedaan, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling ontvangt u de factuur.

Na betaling ontvangt u van ons een e-mail met daarin toegang tot het opleidingscentrum van DeZorgacademy. In deze omgeving staat de module voor u klaar. Daar kunt u gedurende één maand gebruik van maken, desgewenst met tussenpozen. Bij afname van alle 20 modules zijn deze gedurende 6 maanden beschikbaar.


Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.