195,00 excl. btw

E-learning Functionaris Gegevensbescherming

Deze e-learning is ontwikkeld voor beginnende en gevorderde FG’s en privacymedewerkers in de gezondheidszorg en geaccrediteerd door KNMGKRT en KRTP voor 3 PE-opleidingspunten en bij het KNMP voor 2,5 PE-opleidingspunten.

De e-learning duurt ca. 3 uur en bestaat uit 7 verschillende modulen met deelonderwerpen en bestaat voor een deel uit basiskennis en voor een deel uit verdiepende stof. Met het behalen van de eindtoets, of één van de twee herkansingen, ontvangt u het certificaat.

Gedurende één maand kunt u gebruik maken van de e-learning, desgewenst met tussenpozen. Bekijk hier de beoordelingen van deelnemers.

Beschrijving

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van toepassing. Voor veel zorgaanbieders is het thans verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG zorgt ervoor dat uitvoering wordt gegeven aan de bedoeling van de AVG: bescherming van de privacy van betrokkenen. De wetgever schrijft voor dat een FG over basiskennis moet beschikken, maar schrijft niet voor hoe die wordt verkregen. Deze e-learning voorziet in die basiskennis.

Feitelijk dient elke zorgorganisatie over basiskennis op het gebied van privacybescherming te beschikken.


De lesstof, docente en PE-opleidingspunten

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor in de zorg op het gebied van privacy.

De docente in beeld is Demi van Rossenberg. Zij is advocaat en heeft didactische ervaring als docent voor de basis opleiding FG van DeZorgacademy alsmede de opleiding voor gevorderde FG’s.

Deze e-learning is geaccrediteerd door KNMG, KRT en KRTP voor 3 PE-opleidingspunten en bij het KNMP voor 2,5 PE-opleidingspunten.


Doelstelling

In deze e-learning toetsen beginnende, maar ook gevorderde FG’s en privacymedewerkers hun basiskennis en verdiepen zij zich in nieuwe wijzigingen en aanpassingen die in de AVG-wetgeving zijn doorgevoerd sinds mei 2018.

Het programma bevordert dat de cursisten in kort bestek de voornaamste aspecten van het privacyrecht tot zich te nemen, teneinde te kunnen functioneren als Functionaris Gegevensbescherming. Doel van de e-learning is dat de deelnemer in een denktrant komt, waarin hij/zij intuïtief weet wat wel en niet goed is en snel de juiste beslissing neemt.


Opbouw, werkwijze en certificaat

De totale e-learning duurt ca. 3 uur en bestaat uit 7 verschillende modulen met deelonderwerpen en oefenvragen. De e-learning bestaat voor een deel uit basiskennis en voor een deel uit verdiepende stof. Deelnemers kunnen tussentijds voldoende pauze nemen. Het is mogelijk de opleiding tijdelijk te stoppen en later voort te zetten. Doordat deze e-learning ook als cursus in fysieke vorm wordt gegeven, is bekend welke onderdelen als lastig ervaren worden, waarop nader wordt ingegaan.

Aan het slot zal de eindtoets met 25 vragen verschijnen, waarbij 70% van de vragen goed beantwoord moet zijn om deze te behalen. Er zijn twee herkansingen. Als de toets gehaald is dan ontvangt men direct het certificaat via de e-mail en wordt gevraagd om een evaluatie in te vullen.

Heeft men de toets en herkansingen niet gehaald, dan wordt gevraagd om contact op te nemen met DeZorgacademy en samen te kijken waar de struikelblokken zich bevinden.

Hieronder vindt u de modules en deelonderwerpen van de e-learning:

1. Taken en positie FG

 • Wanneer is een FG verplicht?
 • Wat zijn de taken van een FG?
 • Wat is de positie van de FG?

2. Hoe zat het ook al weer?

 • De belangrijkste spelers
 • Persoonsgegevens
 • De basisbeginselen
 • Bijzondere persoonsgegevens

3. Datalekken

 • Wat is een datalek?
 • Wat zijn de te nemen stappen bij een datalek?
 • Praktijk: AP en datalekken

4. Beveiliging en NEN-normen

 • Hoe zorg je voor de juiste beveiliging?
 • Hoe kijkt de Ap aan tegen de beveiliging?

5. Rechten van betrokkenen

 • Welke rechten hebben betrokken?
 • Hoe moet er worden gereageerd op een verzoek?
 • Moet er altijd worden voldaan aan een verzoek?

6. Gegevensuitwisseling

 • Gegevensuitwisseling met derden: op grond waarvan?
 • Hoe kan ik zorgen voor een veilige gegevensuitwisseling?
 • Hoe zit het met elektronische gegevensuitwisseling?

7. Data protection impact assessment

 • Wanneer is een DPIA verplicht?
 • Hoe moet een DPIA worden uitgevoerd?

Beoordeling

De e-learning Functionaris Gegevensbescherming heeft een gemiddelde waardering van een 8. Bekijk hier de beoordelingen.


NRTO-Keurmerk

Deze e-learning van De Zorgacademy heeft het NRTO-keurmerk.
De NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, beschikt over een eigen keurmerk waarmee zij de kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt achterhalen.

De Zorgacademy voldoet met haar opleidingen en e-learnings aan alle eisen van dit keurmerk en staat voor kwaliteit en professionaliteit.

> Meer informatie

NRTO_keurmerk

Kosten

De prijs voor deze e-learning bedraagt € 195,- excl. btw., inclusief lesmateriaal.


Bestellen

Deze e-learning kunt u bestellen via onze webshop. Nadat u de e-learning in uw winkelmandje heeft gedaan, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling ontvangt u de factuur.

Na betaling ontvangt u van ons een e-mail met daarin toegang tot het opleidingscentrum van DeZorgacademy. In deze omgeving staat de e-learning Functionaris Gegevensbescherming voor u klaar. Daar kunt u gedurende één maand gebruik van maken, desgewenst met tussenpozen.


Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.