E-learning – Recht in de Zorg

e-learning-recht-in-de-zorg

Deze e-learning bestaat uit 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.

2.495,00 excl. btw

De 20 modules vormen een online versie van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, die is ontwikkeld voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.

Deze e-learning vergt een tijdsinvestering van 40 uur.

Het is mogelijk de e-learning tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.

Gedurende een halfjaar kunt u gebruik maken van de e-learning, desgewenst met tussenpozen.


Beschrijving

Het recht in de zorg is veelomvattend. De regelgeving is complex en de financieringsstromen zijn ondoorzichtig. Voor iedereen die zich beleidsmatig of als adviseur bezighoudt met de zorgsector is het van belang om een totaaloverzicht te hebben van de wet- en regelgeving in de zorgsector en de praktische toepassing daarvan. In deze e-learning bieden wij u dit totaaloverzicht.

Deze e-learning bestaat uit 20 verschillende modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg. De modules vormen een online versie van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, die is ontwikkeld voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.

Hieronder vindt u een overzicht van alle 20 modules, die overigens ook separaat kunnen worden afgenomen:

1. Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving
2. Inrichting zorglandschap, verzekerd pakket en financiering
3. Zorgverzekeringswet
4. Wet langdurige zorg
5. Sociaal domein
6. Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
7. Wkkgz en geschillenregelingen in de zorg
8. Wet BIG
9. Wet toelating Zorginstellingen (WTZi) en Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
10. Privacy in de zorg
11. Controles
12. Toezichthouders in de zorg
13. Governance in de zorg
14. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen(Wmcz)
15. Samenwerking de zorg
16. Fusies en overnames
17. Wonen en zorg
18. Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz (Wzd en Wvggz); gedwongen zorg
19. Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg individueel
20. Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg collectief


De lesstof en docenten

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht.
De advocaten hebben dagelijks te maken met toepassing van de regelgeving in de zorg en kunnen deze vertalen naar een heldere uitleg.

Er zijn verschillende docenten in beeld die ook lesgeven bij de fysieke opleiding Recht in de Zorg bij DeZorgacademy.
.


Opbouw, werkwijze en certificaat

Het volgen van deze e-learning vergt ca. 40 uur en bestaat uit 20 modules met basiskennis en verdieping. Deze e-learning vergt een tijdsinvestering van 40 uur.

Het is mogelijk de e-learning tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.

Na afronding van elke module verschijnt een toets. Er zijn twee herkansingen per module. Als aan het einde van module 20 de toets is behaald ontvangt u direct het certificaat via de e-mail en wordt gevraagd om een evaluatie in te vullen.

Bij wijze van naslagwerk kunt u na afloop van de module een pdf downloaden met de belangrijkste informatie, alsmede een mindmap met samenvatting.

Gedurende een halfjaar kunt u gebruik maken van de e-learning, desgewenst met tussenpozen.


Kosten

De prijs voor de totale opleiding bestaande uit 20 modules  bedraagt € 2.495- excl. btw.

Losse modules kunnen worden afgenomen voor € 195,- excl. btw.


Bestellen

Deze e-learning kunt u bestellen via onze webshop. Nadat u de e-learning in uw winkelmandje heeft gedaan, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling ontvangt u de factuur.

Na betaling ontvangt u van ons een e-mail met daarin toegang tot het opleidingscentrum van DeZorgacademy. In deze omgeving staat de e-learning Recht in de Zorg voor u klaar. Daar kunt u gedurende een halfjaar gebruik van maken, desgewenst met tussenpozen.


Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.