Zorgstelsel

Bekijk hieronder de e-learnings over het zorgstelsel.


e-learning-zorgverzekeringswet € 195,00 excl. btw

E-learning – Zorgverzekeringswet

In deze e-learning bespreken wij één van de belangrijkste stelselwetten, namelijk de Zorgverzekeringswet.
Wij bespreken het wettelijk kader en de verhouding tussen verzekeraar, verzekerde en zorgaanbieder.
De polisvoorwaarden, het proces en de vormen van zorginkoop, niet gecontracteerde zorgaanbieders,
vrije artsenkeuze, hinderpaaldiscussie en nog veel meer.

Deze e-learning is de 3de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wet-langdurige-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Wet langdurige zorg

In deze e-learning bespreken wij één van de belangrijkste stelselwetten, namelijk de Wet langdurige zorg.
Wij bespreken o.a. wie er langdurige zorg nodig heeft en welke regels van toepassing zijn, de zorgprofielen,
het bezwaar en beroep, de rol van de zorgkantoren en de rol van het CIZ, maar ook de contractering en
nog veel meer.

Deze e-learning is de 4de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-sociaal-domein € 195,00 excl. btw

E-learning – Sociaal domein

In deze e-learning gaan wij in op het sociaal domein, in het bijzonder de Wet maatschappelijke
ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid.

Deze e-learning is de 5e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


Wilt u meer weten?

Stel hier al uw vragen.