195,00 excl. btw

E-learning – Wkkgz en geschillenregelingen in de zorg

In deze e-learning gaan wij in op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en daarnaast de belangrijkste geschillenregelingen in de zorg.

Deze e-learning is de 7e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy en vergt een tijdsinvestering van 2 tot 3 uur, afhankelijk van het gebruik van verdieping via de hyperlinks.

Gedurende één maand kunt u gebruik maken van de e-learning, desgewenst met tussenpozen.

Beschrijving

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkggz is een kwaliteitswet die ziet op de afhandeling van klachten van patiënten. Deze wet focust op het leveren van goede zorg door zorgaanbieders en wat er moet gebeuren als het mis gaat, zoals bij een calamiteit of incident. Wij behandelen de reikwijdte van de Wkkgz en de algemene en bijzondere plichten op basis van deze wet, zoals het borgen van kwaliteit, het afhandelen van klachten en geschillen, de rol van IGJ en het onderscheid tussen complicaties, incidenten en calamiteiten. Bij de personele plichten gaan wij onder meer in op de vergewisplicht en de VOG.

Geschillenregelingen in de zorg

In het kader van de geschillenregelingen wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de civiele rechter, arbitrage en bindend advies. Daarnaast staan wij stil bij de belangrijkste geschilleninstanties, zoals de Wkkgz- geschilleninstanties, de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), de Geschillencommissie Zorgcontractering, het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governance Commissie Gezondheidszorg. Voor wie zijn die geschillenregeling toegankelijk, wat kunnen zij beslissen en waar moet je rekening mee houden? Na afronding van deze module kunt u het antwoord geven op al deze vragen.


Onderdeel van de opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen

Deze e-learning is de 7e module van in totaal 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg. Deze modules vormen een online versie van de succesvolle opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van DeZorgacademy, welke ontwikkeld is voor legal en general counsels, adviseurs, juristen en niet-juristen die te maken hebben met regelgeving in de zorg.

In de modules wordt beeld- en filmmateriaal afgewisseld met teksten en hyperlinks voor verdieping.


De lesstof en docenten

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht.
De advocaten hebben dagelijks te maken met toepassing van de regelgeving in de zorg en kunnen deze vertalen naar een heldere uitleg.

De docent in beeld in deze module is Elize Breugem, advocaat in de zorg en docent bij DeZorgacademy.


Opbouw, werkwijze en certificaat

Het volgen van deze module vergt ca. 2 uur en bestaat uit basiskennis en verdieping. Het is mogelijk de e-learning tijdelijk te stoppen en later voort te zetten.

Na afronding verschijnt een toets met 10 vragen, waarvan 70% goed beantwoord moet zijn om deze te behalen. Er zijn twee herkansingen. Als de toets gehaald is dan ontvangt men direct het certificaat via de e-mail en wordt gevraagd om een evaluatie in te vullen.

Bij wijze van naslagwerk kunt u na afloop van de module een pdf downloaden met de belangrijkste informatie, alsmede een mindmap met samenvatting.


Kosten

De prijs voor deze losse module bedraagt € 195,- excl. btw.

Indien u zich wilt abonneren op alle 20 modules, dan is de totaalprijs € 2.495,-  excl. btw. Voor meer informatie over de modules en de onderwerpen kijkt u op onze website.


Bestellen

Deze e-learningmodule kunt u bestellen via onze webshop. Nadat u deze in uw winkelmandje heeft gedaan, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling ontvangt u de factuur.

Na betaling ontvangt u van ons een e-mail met daarin toegang tot het opleidingscentrum van DeZorgacademy. In deze omgeving staat de module voor u klaar. Daar kunt u gedurende één maand gebruik van maken, desgewenst met tussenpozen. Bij afname van alle 20 modules zijn deze gedurende 6 maanden beschikbaar.


Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.