Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

DeZorgacademy is in het bezit van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche en geldt voor al haar opleidingen en online e-learnings.

NRTO_keurmerk

Door het NRTO-keurmerk kan je ervan uitgaan dat DeZorgacademy voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, uitstekende dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Daarnaast voldoet DeZorgacademy aan de gedragscode van de NRTO. De beginselen in deze gedragscode zijn:
1. Zorgvuldigheidsbeginsel
2. Rechtszekerheidsbeginsel
3. Redelijkheidsbeginsel
4. Betrouwbaarheidsbeginsel
5. Kenbaarheidsbeginsel

DeZorgacademy is getoetst door een onafhankelijke, externe certificerende instelling of zij als aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.
Meer informatie op: https://www.nrto.nl/kwaliteit/keurmerk-behalen/

Het NRTO-keurmerk geeft u de mogelijkheid om uzelf kosteloos of met korting te ontwikkelen bij DeZorgacademy door middel van de STAP-regeling. STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie en is een regeling waarmee u vanaf 2022 een scholingsactiviteit kan financieren tot € 1000,- .
Wil je meer weten hierover? https://www.nrto.nl/subsidies/subsidieregeling-stap-budget/