Maak u keuze uit 25 verschillende e-learnings voor zorgprofessionals over de regelgeving in de zorg.

Bij DeZorgacademy hebben wij ervaring met het opleiden van zorgprofessionals inzake de regelgeving in de zorg. Nu delen wij onze kennis en ervaring ook online via onze e-learnings! Zo kunt u zich verdiepen in verschillende onderwerpen die relevant zijn binnen uw vakgebied en dat allemaal onafhankelijk van tijd en plaats.

Onze e-learnings zijn voorzien van het NRTO-keurmerk , dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

NRTO_keurmerk

DeZorgacademy biedt de volgende e-learnings aan:


e-learning-algemene-beginselen-zorgstelsel-stakeholders-en-regelgeving € 195,00 excl. btw

E-learning – Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving

Het stelsel van regelgeving in de zorg is complex en veelomvattend. Voor een goed begrip daarvan is het nodig
om de achtergrond en de samenhang tussen de verschillende regels te doorzien. In deze e-learning wordt op
een gestructureerde manier inzicht gegeven in ons zorgstelsel.

Deze e-learning is de 1e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-inrichting-zorglandschap-verzekerd-pakket-en-financiering € 195,00 excl. btw

E-learning – Inrichting zorglandschap, verzekerd pakket en financiering

In deze e-learning wordt diep ingegaan op de inrichting van het zorglandschap, waarbij het verzekerd pakket en
de financiering hiervan aan bod komen. Hoe en door wie wordt bepaald welke zorg in Nederland wordt geleverd
en vergoed? En hoe wordt dat gefinancierd?

Deze e-learning is de 2de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-zorgverzekeringswet € 195,00 excl. btw

E-learning – Zorgverzekeringswet

In deze e-learning bespreken wij één van de belangrijkste stelselwetten, namelijk de Zorgverzekeringswet.
Wij bespreken het wettelijk kader en de verhouding tussen verzekeraar, verzekerde en zorgaanbieder.
De polisvoorwaarden, het proces en de vormen van zorginkoop, niet gecontracteerde zorgaanbieders,
vrije artsenkeuze, hinderpaaldiscussie en nog veel meer.

Deze e-learning is de 3de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wet-langdurige-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Wet langdurige zorg

In deze e-learning bespreken wij één van de belangrijkste stelselwetten, namelijk de Wet langdurige zorg.
Wij bespreken o.a. wie er langdurige zorg nodig heeft en welke regels van toepassing zijn, de zorgprofielen,
het bezwaar en beroep, de rol van de zorgkantoren en de rol van het CIZ, maar ook de contractering en
nog veel meer.

Deze e-learning is de 4de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-sociaal-domein € 195,00 excl. btw

E-learning – Sociaal domein

In deze e-learning gaan wij in op het sociaal domein, in het bijzonder de Wet maatschappelijke
ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid.

Deze e-learning is de 5e module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wgbo € 195,00 excl. btw

E-learning – WGBO

In deze e-learning gaan wij diep in op de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, ofwel WGBO,
en wat deze wet allemaal inhoud. Na afronding bent u bekend met alle belangrijke aspecten van de
WGBO.

Deze e-learning is module 6A van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-vertegenwoordiging-van-cliënten-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Vertegenwoordiging

Als zorgaanbieder of zorgverlener kan je worden geconfronteerd met cliënten die minderjarig zijn
of niet – of onvoldoende – in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Hoe ga je daarmee
om en waar moet je rekening mee houden?

Deze e-learning is module 6B van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wkkgz-en-geschillenregelingen-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Wkkgz en geschillenregelingen

In deze e-learning gaan wij in op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en
daarnaast de belangrijkste geschillenregelingen in de zorg.

Deze e-learning is de 7de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wet-big € 195,00 excl. btw

E-learning – Wet BIG

In deze e-learning gaan wij diep in op de Wet BIG. Na afronding bent u bekend met alle belangrijke
aspecten van de Wet BIG.

Deze e-learning is de 8ste module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wtzi-en-wtza € 195,00 excl. btw

E-learning – Wtza en AWtza

Deze e-learning gaat over de Wtza, en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders, de AWtza,
die per 1 januari 2022 de Wtzi grotendeels heeft vervangen.

Deze e-learning is de 9de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


€ 195,00 excl. btw

E-learning – Controles

In deze e-learning gaan we het hebben over materiële controles van zorgverzekeraars, zorgkantoren en
gemeenten. De regelgeving komt aan bod, vooral de wettelijke basis. Ook gaan we in op de vormen van
controles. Maar ook de enquête en de steekproef en de regels die daarvoor gelden komen aan bod.

Deze e-learning is de 10de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-toezichthouders-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Toezichthouders

In deze e-learning bespreken wij de toezichthouders in de zorg, zoals IGJ, NZa, ACM en de AP en wat
hun bevoegdheden inhouden en meer.

Deze e-learning is de 11de module van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


€ 195,00 excl. btw

E-learning – Functionaris Gegevensbescherming

Deze e-learning is ontwikkeld voor beginnende en gevorderde FG’s en privacymedewerkers in de
gezondheidszorg. Feitelijk dient elke zorgorganisatie over basiskennis op het gebied van
privacybescherming te beschikken.

Meer informatie


e-learning-privacy-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Privacy in de zorg

In deze e-learning gaan we in op privacy in de zorg en de verplichtingen die daar bij horen.
Doel is om de basisregels van privacybescherming goed in beeld te krijgen.

Deze e-learning is module 10de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-governance-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Governance

Goed bestuur en toezicht zijn van belang voor kwaliteit en continuïteit van elke onderneming.
Dat geldt zeker voor zorgondernemingen. Governance heeft daar een vitale rol in, maar wat is dat
precies? En hoe moet good governance worden toegepast?

Deze e-learning is module 13de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wmcz € 195,00 excl. btw

E-learning – Wmcz 2018

Waar er eerst een enigszins vrijblijvende wet was over medezeggenschap van cliënten van
zorginstellingen is daar sinds 1 juli 2020 verandering in gekomen. Per die datum is de nieuwe
Wmcz 2018 in werking getreden. In deze e-learning gaan wij in op de hoofdlijnen van de Wmcz.

Deze e-learning is module 14de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-samenwerking-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Samenwerking in de zorg

Om goede zorg te kunnen leveren moet je vaak samenwerken. Daarom is samenwerking
belangrijk. Er is veel mogelijk, maar waar moet je allemaal rekening mee houden?

Deze e-learning is module 15de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-fusies-en-overnames-in-de-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Fusies en overnames in de zorg

Wat komt er allemaal bij een concentratie in de zorg kijken? In deze e-learning gaan wij daar diep
op in.

Deze e-learning is module 16de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wonen-en-zorg € 195,00 excl. btw

E-learning – Wonen en zorg

We gaan het in deze e-learning hebben over het ‘scheiden van wonen en zorg’, waarom
dat is ingevoerd en wat betekent dat precies? Daarna gaan we in op het aspect huurrecht,
en waarom dat ook bij recht in de zorg van belang is.

Deze e-learning is module 17de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-wet-zorg-en-dwang-en-wet-verplichte-ggz € 195,00 excl. btw

E-learning – Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz)

Deze e-learning gaat in op de kernelementen van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz
en biedt zorgaanbieders een goede basis voor inzicht in deze wetgeving.

Deze e-learning is module 18de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-arbeidsrecht-bijzonderheden-in-de-zorg-individueel € 195,00 excl. btw

E-learning – Arbeidsrecht – individueel

Deze module gaat over het arbeidsrecht en dan toegespitst op de zorg. Wij bespreken hoe
een arbeidsovereenkomst tot stand komt, alsmede welke vereisten van toepassing zijn.
Wij bespreken de soorten arbeidsovereenkomst binnen de zorg en wat de functie van
een arbeidsvoorwaardenreglement is. Verder komt de positie van de zzp’er in de zorg aan bod.

Deze e-learning is module 19de van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


e-learning-arbeidsrecht-bijzonderheden-in-de-zorg-collectief € 195,00 excl. btw

E-learning – Arbeidsrecht – collectief

In deze e-learning gaan wij in op de collectieve aspecten van het arbeidsrecht in de zorg.
Wij bespreken de diverse collectieve arbeidsovereenkomsten in de zorg. Wij gaan in op de
discrepantie dekkings- en organisatiegraad, de inhoud en werking van een cao, alsmede
nawerking en soorten cao’s.

Deze e-learning is module 20ste van de succesvolle fysieke opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen van
DeZorgacademy.

Meer informatie


Wilt u meer weten?

Stel hier al uw vragen