De zorg in Nederland is complex georganiseerd. Er zijn weinig partijen die een totaaloverzicht hebben en die dwarsverbanden kunnen duiden en daar ook wat mee doen. De verschillende domeinen WMO, ZVW en Wlz kennen grijze gebieden waar de uitvoering van regelgeving niet altijd even duidelijk is en er complicaties kunnen ontstaan.

Met 92 miljard per jaar aan zorguitgaven is dit de grootste post op onze rijksbegroting. Als de zorg niet anders wordt georganiseerd gaat dit bedrag in de toekomst verdubbelen. Er is een breed gedragen wens om de zorg kwalitatief beter te maken maar ook efficiënter en goedkoper.

Zorgprofessionals en instellingen hebben behoefte aan praktische tools om goede besluiten te kunnen nemen. Daarin willen wij voorzien door praktische opleidingen en masterclasses te organiseren van telkens een dagdeel met als insteek de deelnemers naar huis te laten gaan met kennis en vaardigheden die onmiddellijk in de praktijk gebracht kunnen worden.

Wij beschikken over een breed netwerk binnen de zorg en kunnen daarom goed aanvoelen en bepalen wat actueel is en waar winst te halen valt.

Hoe werkt dat dan?

Aan het begin van elk jaar bepalen wij welke onderwerpen wij verwachten dat het komende jaar actueel zullen zijn en waarvan betere kennis waarde kan toevoegen aan de zorgketen.

De masterclasses worden georganiseerd in de laatste week van elke maand gedurende vijf dagdelen, behoudens de zomerperiode en de maand december. De opzet is zo gekozen dat een onderwerp regelmatig terugkeert en gekozen kan worden wanneer welke masterclass wordt gevolgd.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.