Claudia Zwetsloot

Claudia Zwetsloot

Claudia Zwetsloot: advocaat, verbonden aan Eldermans|Geerts Advocaten te Zeist, ondernemingsrecht, gespecialiseerd in fusies en overnames en governance.