De Wet Normering Topinkomens (WNT) is binnen de zorgsector relevant. Op basis van de in 2013 inwerking getreden WNT is het niet toegestaan meer dan 130% van een ministersalaris te verdienen. In de jaren daarop is het bezoldigingsmaximum verder verlaagd is en de reikwijdte van de WNT vergroot. De nieuwste ontwikkelingen op dit gebied bespreken wij tijdens deze masterclass.

Als specialist op het gebied van de WNT kunnen wij u onder meer over de volgende vraagstukken adviseren:

  • Valt uw instelling onder de reikwijdte van de WNT?
  • Welke functionarissen uit uw organisatie vallen onder de reikwijdte van de WNT?
  • Welke beloningsafspraken met de topfunctionaris(sen) zijn toegestaan?
  • Welke regels gelden bij een ontslag van een topfunctionaris?
  • Wie bepaalt de beloning en wat is de rol van de accountant?
  • Welke trend is er thans gaande en hoe bereidt u zich daarop voor?

Datum

Deze masterclass vindt plaats op 24 september 2019 en 23 maart 2020 van 14.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *