Stijn van Engelen

Stijn van Engelen

Stijn van Engelen: jurist verbonden aan Eldermans|Geerts Advocaten te Zeist, tevens zorgmakelaar ten behoeve van zorgaanbieders, gespecialiseerd in zorgaanbieders in de 1ste en 2de lijn en sociaal domein.