Pakket 5: Toezichthouders in de zorg en controles in de zorg

pakket 5 - toezichthouders en controle
In deze e-learnings wordt ingegaan op de vraag welke toezichthouders actief zijn binnen de zorg en wat hun taken en bevoegdheden zijn. Voorts wordt er ingegaan op privacy binnen de zorg en controles binnen de domeinen Zvw, Wlz en Wmo.

De tijdsinvestering per e-learning is 2 uur. De e-learnings zijn voorzien van veel beeldmateriaal en hyperlinks voor het verkrijgen van extra achtergrondinformatie. De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht.

Aan het slot van elke e-learning moeten vragen worden beantwoord waarvan tenminste 70% goed moet zijn voor het behalen van het certificaat voor dat onderdeel. Als u het niet in 1 keer haalt, wees dan gerust. U hebt 2 herkansingen.

Accreditatie

Deze e-learnings dragen het keurmerk van de NRTO en zijn geaccrediteerd door ADAP voor 3 PE-opleidingspunten per e-learning en door het KRTP voor 2 PE-opleidingspunten per e-learning.

Kosten pakket

De kosten van deze e-learning bedragen € 943,80 inclusief btw en vallen dus volledig binnen de STAP-subsidie van maximaal € 1.000,00. Voorwaarde is wel dat u de e-learnings volledig en tijdig afrondt en op alle onderdelen de certificaten behaalt, omdat u anders zult zelf de kosten moet dragen.

Voorinschrijving STAP-budget

Om deze e-learning te kunnen volgen met het STAP-budget is er een aanmeldbewijs nodig. Om dit aanmeldbewijs te kunnen ontvangen dient onderstaand formulier ingevuld te worden. Let op! Deze voorinschrijving is geen definitieve inschrijving. Elke twee maanden is er de mogelijkheid om een aanvraag te plaatsen. Zijn de aanvragen van die twee maanden vergeven? Dan is er wellicht de volgende periode weer een nieuwe kans.

STAP-pakket 5: Toezichthouders in de zorg en controles in de zorg
Op de hoogte blijven?