Pakket 3: Patiëntenrechten

Pakket 3 - PatiëntenrechtenDe e-learnings in dit pakket zoomen in op de rechten van de patiënten. Aan de orde komen de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz), de Wet Medezeggenschap Cliënten en Zorginstellingen (Wmcz), het Medisch Beroepsgeheim en Vertegenwoordiging in de Zorg.

In de deze e-learnings over patiëntenrechten wordt ook de rol van IGJ toegelicht. Uitvoerig wordt ingegaan op het instellen van een cliëntenraad en haar bevoegdheden. Verder wordt aandacht besteed aan de rechtspositie van patiënten bij wilsonbekwaamheid en het Medisch Beroepsgeheim in relatie tot patiënten.

De tijdsinvestering per e-learning is 2 uur. De e-learnings zijn voorzien van veel beeldmateriaal en hyperlinks voor het verkrijgen van extra achtergrondinformatie. De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht. Aan het slot van elke e-learning moeten vragen worden beantwoord waarvan tenminste 70% goed moet zijn voor het behalen van het certificaat voor dat onderdeel. Als u het niet in 1 keer haalt, wees dan gerust. U hebt 2 herkansingen.

Accreditatie

Deze e-learnings dragen het keurmerk van de NRTO en zijn geaccrediteerd door ADAP voor 3 PE-opleidingspunten per e-learning en door het KRTP voor 2 PE-opleidingspunten per e-learning.

Kosten pakket

De kosten van deze e-learning bedragen € 943,80 inclusief btw en vallen dus volledig binnen de STAP-subsidie van maximaal € 1.000,00. Voorwaarde is wel dat u de e-learnings volledig en tijdig afrondt en op alle onderdelen de certificaten behaalt, omdat u anders zult zelf de kosten moet dragen.

Voorinschrijving STAP-budget

Om deze e-learning te kunnen volgen met het STAP-budget is er een aanmeldbewijs nodig. Om dit aanmeldbewijs te kunnen ontvangen dient onderstaand formulier ingevuld te worden. Let op! Deze voorinschrijving is geen definitieve inschrijving. Elke twee maanden is er de mogelijkheid om een aanvraag te plaatsen. Zijn de aanvragen van die twee maanden vergeven? Dan is er wellicht de volgende periode weer een nieuwe kans.

STAP-pakket 3: Patiëntenrechten
Op de hoogte blijven?