Pakket 2: Kwaliteitswetten in de zorg

Pakket 2 - Kwaliteitswetten in de zorgIn dit pakket zitten e-learnings over de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz), de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza en AWtza).

Deze wetten hebben betrekking op de kwaliteit van de zorg en de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt. Welke plichten rusten op een zorgaanbieder en welke rechten en plichten heeft een patiënt? Wat gebeurt er bij een calamiteit of incident? Hoe wordt kwaliteit geborgd? Hoe worden klachten en geschillen afgewikkeld? Wat is de rol van de IGJ. En bij toetreders in de zorg is het van belang om meer te weten over meldplicht, vergunningplicht, intern toezicht en jaarverantwoording. Al deze onderwerpen komen uitvoerig aan bod.

De tijdsinvestering per e-learning is 2 uur. De e-learnings zijn voorzien van veel beeldmateriaal en hyperlinks voor het verkrijgen van extra achtergrondinformatie. De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van gezondheidsrecht. Aan het slot van elke e-learning moeten vragen worden beantwoord waarvan tenminste 70% goed moet zijn voor het behalen van het certificaat voor dat onderdeel. Als u het niet in 1 keer haalt, wees dan gerust. U hebt 2 herkansingen.

Accreditatie

Deze e-learnings dragen het keurmerk van de NRTO en zijn geaccrediteerd door ADAP voor 3 PE-opleidingspunten per e-learning en door het KRTP voor 2 PE-opleidingspunten per e-learning.

Kosten pakket

De kosten van deze e-learning bedragen € 943,80 inclusief btw en vallen dus volledig binnen de STAP-subsidie van maximaal € 1.000,00. Voorwaarde is wel dat u de e-learnings volledig en tijdig afrondt en op alle onderdelen de certificaten behaalt, omdat u anders zult zelf de kosten moet dragen.

Voorinschrijving STAP-budget

Om deze e-learning te kunnen volgen met het STAP-budget is er een aanmeldbewijs nodig. Om dit aanmeldbewijs te kunnen ontvangen dient onderstaand formulier ingevuld te worden. Let op! Deze voorinschrijving is geen definitieve inschrijving. Elke twee maanden is er de mogelijkheid om een aanvraag te plaatsen. Zijn de aanvragen van die twee maanden vergeven? Dan is er wellicht de volgende periode weer een nieuwe kans.

STAP-pakket 2: Kwaliteitswetten in de zorg
Op de hoogte blijven?