Uw kennis over het recht in de zorg verbreden met behulp van het € 1.000,- STAP-budget?

Dat kan! De e-learnings van DeZorgacademy hebben het NTRO-keurmerk en staan voor kwaliteit en professionaliteit.
Wij bieden zeven e-learning pakketten aan waarmee u uw kennis up-to-date brengt en gebruik kunt maken van het STAP-budget van maximaal € 1.000,-.


Wat is het STAP-budget?

Elke inwoner in Nederland vanaf 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd kan eenmaal per jaar een beroep doen op het STAP-budget van maximaal € 1.000,- voor een opleiding, cursus of training. De subsidie hiervoor heet STAP (Stimulering arbeidsmarkt positie) en vervangt de belastingaftrek voor studiekosten. Het doel van deze regeling is dat u als werkende of werkzoekende kunt beslissen over uw ontwikkeling tijdens uw loopbaan, om zo uw baan te behouden of een nieuwe baan te vinden.

Heeft u interesse in het volgen van een e-learning met STAP-budget van DeZorgacademy?
Houdt dan de aanvraag-periodes van 2023 in de gaten:

 • 2 januari (is komen te vervallen)
 • 17 maart (budget vergeven)
 • 1 mei (budget vergeven)
 • 3 juli
 • 4 september
 • 1 november

zandloper

Aanmelden voor hst STAP-budget kan via de website: www.uwv.nl/stap.
Mocht u in aanmerking willen komen, dan is het belangrijk om u vroeg aan te melden. Zo vergroot u uw kansen, want er geldt een wie het eerst komt die het eerst maalt. Wij hebben geen invloed op het wel of niet toegekend krijgen van een STAP-budget.


Welke e-learnings biedt DeZorgacademy aan via het STAP-budget?

DeZorgacademy biedt zeven STAP-pakketten aan over het recht in de zorg, waarmee u het STAP-budget aan kunt vragen. Per pakket is sprake van 4 e-learnings die per stuk ongeveer 2 uur tijd kosten. De e-learnings zijn voorzien van veel beeldmateriaal en hyperlinks voor het verkrijgen van extra achtergrondinformatie. Aan het slot van elke e-learning moeten vragen worden beantwoord waarvan tenminste 70% goed moet zijn voor het behalen van het certificaat voor dat onderdeel. Als u het niet in 1 keer haalt, wees dan gerust. U hebt 2 herkansingen en dat moet lukken.

Klik op een bovenstaand pakket voor meer informatie.


Prijzen

De STAP-pakketten 1 t/m 6 kosten € 943,80 inclusief btw per stuk. STAP-pakket 7 kost € 235,95 inclusief btw. Deze pakketten vallen dus volledig binnen de STAP-subsidie van maximaal € 1.000,-.

STAP-Pakket 8 (5-daagse opleiding) kost normaal € 3.625,- inclusief btw, maar met de STAP-subsidie van € 1000,- wordt dat € 2.625,- inclusief btw. STAP-pakket 9 (20 e-learnings) kost normaal € 2.995,- inclusief BTW, maar met de STAP-subsidie van € 1.000,- wordt dat € 1.995,- inclusief btw. Voorwaarde is wel dat u de e-learnings afrondt en de certificaten behaalt, omdat u anders zelf de normale kosten moet dragen.


Accreditatie

De e-learnings van De Zorgacademy zijn in diverse registers geaccrediteerd voor Permanente Educatie punten (PE-punten).

 • Paramedici – behoudens fysiotherapeuten – krijgen via het ADAP-register telkens 3 PE-punten per e-learning toegekend. Dus bij een STAP-pakket 12 PE-punten.
 • De opleiding Functionaris Gegevensbescherming is in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) geregistreerd voor 2 KRTP PE-punten per e-learning.

Heeft u een STAP-pakket gekozen?

Dan willen wij u graag ontzorgen in het aanvraagproces. Het is daarom noodzakelijk om een voorinschrijving te doen. U ontvangt dan van ons een aanmeldbewijs. Met dit aanmeldbewijs hoeft u nog wel aanmelding bevestigen in het STAP-portaal.


Aanmelding STAP-budget

Wat zijn de stappen die u moet doen na uw voorinschrijving via onze website?

 1. U ontvangt van ons een STAP-aanmeldbewijs;
 2. trap2Log om 9:45 uur in op de dag van openen van het STAP-portaal van het UWV met uw DigiD-code;
 3. U komt daarmee in een wachtrij; het portaal gaat formeel om 10.00 uur open en wie het eerst komt die het eerst maalt, waarbij het maximale budget voor de ronde bepalend is of het portaal sluit;
 4. Uw gekozen opleiding staat gereed dankzij uw voorinschrijving;
 5. Upload uw STAP-aanmeldbewijs in het portaal;
 6. Het UWV beslist binnen 4 weken of het STAP-budget wel of niet wordt toegekend;
 7. Houdt u er rekenig mee dat uw opleiding start binnen de periode dat het STAP-budget is toegekend.
 8. Als het STAP-budget niet is toegekend, kunnen wij een nieuw STAP-aanmeldbewijs maken en kunt u op het eerstvolgende aanvraagmoment opnieuw proberen de STAP-subsidie aan te vragen.

*Let op! Deze voorinschrijving is dus geen definitieve inschrijving.


Voorinschrijving STAP-budget

Om een e-learning of opleiding te kunnen volgen met het STAP-budget is er een aanmeldbewijs nodig. Om dit aanmeldbewijs te kunnen ontvangen dient onderstaand formulier ingevuld te worden. Let op! Deze voorinschrijving is geen definitieve inschrijving. Elke twee maanden is er de mogelijkheid om een aanvraag te plaatsen. Zijn de aanvragen van die twee maanden vergeven? Dan is er wellicht de volgende periode weer een nieuwe kans.

STAP-aanmeldbewijs
Gewenst STAP-pakket:
Op de hoogte blijven?