Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

Met onder andere aandacht voor vertegenwoordiging bij onvrijwillige zorg


Vertegenwoordiging

Zorgaanbieders en zorginstellingen worden steeds vaker geconfronteerd met patiënten of cliënten die hun eigen belangen niet goed meer kunnen behartigen. Hierbij treedt vaak een vertegenwoordiger op namens de patiënt. Dat kan een familielid zijn, iemand die door de patiënt is aangewezen (een gemachtigde) of een door de kantonrechter benoemde mentor, bewindvoerder of curator.

Onvrijwillige zorg
In de praktijk ervaren zorgaanbieders veel problemen met vertegenwoordigers met name indien onvrijwillige zorg moet worden toegepast of is toegepast. Vanaf 1 januari 2020 is bovendien het nodige aangepast in de wet- en regelgeving op het gebied van dwang in de zorg. De Wet Bopz is vervangen door twee nieuwe wetten, de Wet verplichte ggz voor mensen met psychiatrische aandoeningen en de Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperkingen en voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen, zoals dementie. Tevens zullen wij tijdens deze masterclass stilstaan bij de gevolgen van vertegenwoordiging van de (wilsonbekwame) cliënt in het kader van de Wzd en Wvggz; de onvrijwillige zorg.

Vertegenwoordigingsperikelen
In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders en zorginstellingen steeds vaker knelpunten ervaren in situaties waarin cliënten hun eigen belangen niet goed kunnen behartigen. Denk daarbij aan:

  • Er is geen vertegenwoordiger beschikbaar, omdat niemand de patiënt wil of kan vertegenwoordigen;
  • De vertegenwoordigers vanuit de familie hebben onderling discussie over behandelbeslissingen of andere aangelegenheden of nemen geen verantwoordelijkheid;
  • De wettelijk of familiaire vertegenwoordigers kennen hun taken en bevoegdheden niet voldoende of voeren hun taken niet voldoende uit;
  • De vertegenwoordigers nemen beslissingen die in strijd zijn met het belang van de cliënt;
  • De zorgverlener worstelt met de vraag of een cliënt zelfstandig kan beslissen of daartoe niet meer in staat is;

Tijdens de masterclass staan wij uitvoerig stil bij de juridische verplichtingen en taken van curators, mentoren en bewindvoerders, maar ook bij de juridische positie van zorgverleners en zorginstellingen. Ook gaan wij in op vragen als ‘hoe zit het met de schriftelijk gemachtigde?’; ‘hoe ga je om met twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënt?’ en ‘wat zijn de juridische mogelijkheden als zorginstelling’?

Uiteraard is er de nodige ruimte voor eigen inbreng en/of het delen van eigen ervaringen met vertegenwoordigingsperikelen en onvrijwillige zorg. U ontvangt tijdens de masterclass bovendien handige tips en tricks en stroomschema’s.

Datum

Deze masterclass vindt plaats op 3 september 2020 van 10.00 uur tot 14.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Coronamaatregelen

Tijdens deze dag worden de coronamaatregelen in acht genomen. De lesruimte is zo ingedeeld dat 1,5 meter afstand wordt gehouden, de lunch- en toiletruimte zijn coronaproof gemaakt.

Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze masterclass op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Om u aan te melden voor deze masterclass is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.