Omgang met interne stakeholders

Omgang met interne stakeholders

Een bestuurder van een (zorg)organisatie moet aan verschillende partijen binnen de organisatie verantwoording afleggen. Denk daarbij aan de cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Of een ondernemingsraad. Maar inzichten over wat moet worden verstaan onder “good governance” zijn voortdurend aan verandering onderhevig.

Veldpartijen proberen deze inzichten en de “best practices” te verzamelen en te documenteren. Dat resulteert in ondertussen in een aardig pakket aan regels, waaronder de Governancecode Zorg 2017.

Tijdens deze masterclass gaan wij in op de inrichting van een zorgorganisatie, de verplichting om al dan niet een Raad van Toezicht of cliëntenraad in te stellen en de omgang met deze partijen, waarbij de Governancecode Zorg 2017 als rode draad door de bijeenkomst zal lopen. Uiteraard zal ook worden stil gestaan bij ervaringen vanuit de praktijk:

  • Wat maakt goed bestuur en wat maakt vervolgens goed toezicht?
  • Wie gaat waarover?
  • Wat kan er misgaan?
  • Welke rol spelen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hierin?
  • Hoe wordt de cliëntenraad een krachtige partij voor het bestuur?

Datum

De masterclass vindt plaats op 1 juni 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze masterclass op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Om u aan te melden voor deze masterclass is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.