Wkkgz is meer dan een klachtenregeling

Wkkgz is meer dan een klachtenregeling

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als er klachten ontstaan over de zorg. De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is sinds 1 januari 2016 van kracht voor zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals apothekers, ziekenhuizen, verpleeghuizen, tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen. Ook ZZP’ers vallen daaronder.

Doel van deze wet is enerzijds openheid te bevorderen over klachten en ongewenste gebeurtenissen, waardoor cliënten beter worden gehoord en beschermd en anderzijds de zorgaanbieder te laten leren van zijn fouten. De wet schrijft voor dat zorgaanbieders een systeem hebben waarbij incidenten veilig kunnen worden gemeld, het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker moet worden gecontroleerd vóór indiensttreding, ernstig disfunctioneren of geweld moet worden gemeld bij IGJ en de cliënt moet worden geïnformeerd bij fouten. De Wkkgz gaat dus over meer dan alleen klachtenafhandeling. U moet zich ervan bewust zijn dat IGJ controleert of u deze wet goed toepast.

Tijdens deze masterclass nemen wij u mee in de wet, de (nieuwe) vereisten en handvatten geven voor goede implementatie van de Wkkgz binnen uw organisatie.

Datum

Deze masterclass vindt plaats op 6 april 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze masterclass op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Om u aan te melden voor deze masterclass is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.