Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is het nodige veranderd in de wet- en regelgeving op het gebied van dwang in de zorg. De Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) is vervangen door twee nieuwe wetten, de Wet verplichte ggz (Wvggz) voor mensen met psychiatrische aandoeningen en de Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperkingen en voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen, zoals dementie. In de loop van 2020 hebben zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die tot aanpassingen van deze nieuwe wetten hebben geleid. Daarnaast is er nog steeds kritiek op de wetgeving waardoor toekomstige aanpassingen niet uitgesloten zijn.

Tijdens de Masterclass staan we uitvoerig stil bij de Wvggz en Wzd. Specifiek wordt ingegaan op de juridische aspecten van deze wetten. Wat komt er op ons af? Op welke wijze kunnen deze juridische aspecten naar de praktijk worden vertaald? Wat betekent het nieuwe wettelijk kader voor de zorgverlening? Daarbij staat zoveel mogelijk de praktische uitwerking van de wet centraal. Tijdens de Masterclass zullen verschillende casus worden besproken en aan de hand van stellingen kunnen inzichten over en weer worden gedeeld. Uiteraard is er de nodige ruimte voor eigen inbreng en/of eigen ervaringen over het implementatieproces. U ontvangt tijdens de Masterclass handige tips en tricks en (stroom)schema’s.

Datum

Deze masterclass vindt plaats op 27 oktober 2020 van 10.00 uur tot 14.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Coronamaatregelen

Tijdens deze dag worden de coronamaatregelen in acht genomen. De lesruimte is zo ingedeeld dat 1,5 meter afstand wordt gehouden, de lunch- en toiletruimte zijn coronaproof gemaakt.

Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze masterclass op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Om u aan te melden voor deze masterclass is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.