Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is binnen de zorgsector relevant. Op basis van de in 2013 inwerking getreden WNT is het niet toegestaan meer dan 130% van een ministersalaris te verdienen. In de jaren daarop is het bezoldigingsmaximum verder verlaagd is en de reikwijdte van de WNT vergroot. De nieuwste ontwikkelingen op dit gebied bespreken wij tijdens deze masterclass.

Als specialist op het gebied van de WNT kunnen wij u onder meer over de volgende vraagstukken adviseren:

  • Valt uw instelling onder de reikwijdte van de WNT?
  • Welke functionarissen uit uw organisatie vallen onder de reikwijdte van de WNT?
  • Welke beloningsafspraken met de topfunctionaris(sen) zijn toegestaan?
  • Welke regels gelden bij een ontslag van een topfunctionaris?
  • Wie bepaalt de beloning en wat is de rol van de accountant?
  • Welke trend is er thans gaande en hoe bereidt u zich daarop voor?

Datum

Deze masterclass vindt plaats op 22 maart 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze masterclass op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Om u aan te melden voor deze masterclass is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.