Toetsen van concentraties in de zorg

Toetsen van concentraties in de zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars in het belang van de patiënt, de verzekerde. Het gaat om borging van kwaliteit, tijdigheid en betaalbaarheid van zorg. In het kader van het toezicht op zorgaanbieders bestaat de zorgspecifieke fusietoets. Bij een voorgenomen concentratie in de zorg (fusie, overname of oprichting van een gezamenlijke onderneming) dient op basis van die toets goedkeuring gevraagd te worden van de NZa. Niet iedere concentratie in de zorg hoeft te worden gemeld, dus van belang is dat bij een mogelijke concentratie eerst stil wordt gestaan bij de vraag of een melding überhaupt vereist is. Is een melding vereist, dan mag de concentratie pas tot stand worden gebracht nadat de NZa haar goedkeuring heeft verleend. Indien u de concentratie niet -of pas na het doorvoeren daarvan- meldt bij de NZa, kan dit door de NZa bestraft worden met een hoge bestuurlijke boete.

In de praktijk is niet altijd duidelijk of een zorgaanbieder voorafgaande goedkeuring van de NZa nodig heeft. En als de zorgaanbieder al moet melden, is vaak onduidelijk welke partij dan moet melden. Of welke informatie u dient te overleggen aan de NZa. Dit leidt tot vertraging en dat is onwenselijk.

Het kan voorkomen dat een concentratie niet alleen bij de NZa, maar ook bij de ACM moet worden gemeld. De ACM toetst dan of een voorgenomen fusie of overname negatieve gevolgen kan hebben voor de mededinging. Ook voor deze toets gelden regels die lijken op de regels die bij de NZa gelden. Het is niet voor niets dat de wetgever de ACM de zorgspecifieke fusietoets wil laten uitvoeren in de nabije toekomst.

Tijdens deze masterclass gaan wij in op vragen als:

  • Wat houdt de zorgspecifieke concentratietoets in en wanneer bent u als zorgaanbieder verplicht om te melden bij de NZa en ACM?
  • Welke partij bij de concentratie is meldingsplichtig?
  • Welke gegevens moet u aanleveren bij de NZa of ACM?
  • Wat gebeurt er bij de NZa wanneer er een aanvraag wordt ingediend?
  • Waar let de NZa op en hoe toetst de NZa?

Daarnaast wordt stilgestaan bij de concentratietoets bij de ACM met voorbeelden uit de praktijk.

Datum

Deze masterclass vindt plaats op 7 april 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze masterclass op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Om u aan te melden voor deze masterclass is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.