Materiële controle door de zorgverzekeraar

Materiële controle door de zorgverzekeraar

Goede kwaliteit van zorg wordt geborgd door wet- en regelgeving. Daar wordt toezicht op gehouden, onder andere door de zorgverzekeraar via materiële controle. Voor dit doel zijn aan de zorgverzekeraar bevoegdheden toegekend. De bevoegdheden van zorgverzekeraars zijn niet onbeperkt en kennen spelregels.

In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders vaak niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten bij een materiële controle. Dit kan tot gevolg hebben dat zij – zonder dat zij daartoe verplicht zijn – teveel informatie verstrekken, waardoor weer andere problemen kunnen ontstaan, zoals handelen in strijd met de privacyregels. Dit kan weer leiden tot een (gegronde) klacht van de verzekerde bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een tuchtklacht.

Het is voor een zorgaanbieder dus niet zonder risico om “zomaar” mee te werken aan een onderzoek van de zorgverzekeraar. Want als een zorgaanbieder onverplicht gegevens heeft verstrekt in gevallen waarin dat op grond van de wet niet had gemogen, kan de zorgaanbieder zich niet verschuilen achter een verzoek van de zorgverzekeraar. Bovendien is er geen restrictie voor de zorgverzekeraar om deze gegevens te gebruiken. En dan hebben wij het nog niet eens over de zware sancties die de zorgverzekeraar op kan leggen bij een materiële controle

Vragen die een zorgaanbieder zich moet stellen bij een materiële controle zijn:

  • Wat mogen zorgverzekeraars bij een materiële controle?
  • Aan welke regels moeten zij zich houden?
  • Is een zorgaanbieder verplicht mee te werken?
  • Zo ja, wanneer en wanneer niet (meer)?

Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de rechten en plichten bij zowel een materiële controle van een verzekeraar. Ook zal worden stilgestaan bij het verschil tussen een formele controle, materiële controle, detailcontrole, fraudeonderzoek en de enquête. Ook zullen do’s en don’ts gedeeld worden hoe u het beste kunt omgaan met een controle.

Na afloop van deze masterclass heeft u een overzicht van de belangrijkste vraagstukken die een rol spelen bij materiële controles en weet u hoe u het beste kunt handelen bij een controle.

Datum

Deze masterclass vindt plaats op 4 april 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze masterclass op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Om u aan te melden voor deze masterclass is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.