Het belang van goede data en algoritmen in de zorg

Het belang van goede data en algoritmen in de zorg

Binnen de zorg is vooral sprake van volumebekostiging: P maal Q. Er is evenwel een beweging richting uitkomstbekostiging en waardegedreven zorg. Beide systemen hebben het in zich dat data worden gebruikt om metingen te doen om het succes van behandelmethoden in kaart te brengen, waarbij de ervaring van de patiënt een rol speelt. Concreet gaat het over prestatiebekostiging, uitkomstfinanciering en benchmarks. Instrumenten die differentiatie mogelijk maken tussen zorgaanbieders en dat hoort nu eenmaal bij de marktwerking in de zorg.

Elk bekostigingssysteem heeft voor- en nadelen. Budgettering is helder, maar leidt tot wachtlijsten. Het loslaten van budgettering leidt tot stijgende kosten. Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol in de zoektocht naar alternatieven.

De onvrede bij zorgaanbieders neem toe en dat maakt dat ze langer bereid zijn om te contracteren met zorgverzekeraars. Die proberen op hun beurt die ontwikkeling tegen te gaan met drempels zoals cessieverbod, declareren via de patiënt en machtigingenbeleid. En dat leidt weer tot toenemende onvrede en wantrouwen. Daar doet de minister ook nog een schepje bovenop door de afschaffing van de vrije arts keuze als een zwaard van Damocles boven de markt te laten hangen.

Waardegedreven zorg betekent in de eerste plaats dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars elkaar vertrouwen. Maar ze moeten ook bereid zijn data te delen, in het vertrouwen dat die data op een goede manier worden gebruikt: in verbeteringen aan te jagen en zo nodig als stok achter de deur.

In deze masterclass gaan wij in op vraag hoe een eigen benchmark kan worden opgezet en welke verfijningen wenselijk en verstandig zijn. En voorts hoe deze tool te gebruiken in het overleg met stakeholders zoals verzekeraars.

Datum

Deze masterclass vindt plaats op 23 maart 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze masterclass op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Om u aan te melden voor deze masterclass is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.