Bestuur en toezicht in de zorg

Bestuur en toezicht in de zorg

Het wettelijk kader van een Raad van Toezicht van een zorginstelling is maar zeer beperkt. Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen zal bij inwerkingtreding daar verandering in brengen. Bepalingen die voor besloten en naamloze vennootschappen al gelden, zullen worden overgebracht naar alle rechtspersonen genoemd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent doorgaans dat statuten moeten worden aangepast. Zo wordt vereist dat er een statutaire belet- en ontstentenisregeling is. Ook wordt een tegenstrijdig belang regeling geïntroduceerd en deze regeling wijzigt voor verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Wij zullen u informeren over de inhoud van het wetsvoorstel en de status. Wat verandert er en wat niet? Wij zullen ingaan op de verhouding bestuur en Raad van Toezicht c.q. Raad van Commissarissen. Wie heeft welke bevoegdheden? Hoe zit het met décharge van de Raad van Bestuur en geldt er ook décharge voor de Raad van Toezicht? Hoe legt u de bevoegdheidsverdeling vast en welke vrijheid heeft u nog ter zake deze bevoegdheidsverdeling? Een belangrijk onderwerp zal ook zijn de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders.

Datum

Deze masterclass vindt plaats op 8 april 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur in The Lodge aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass?

Ja, wij huren de docenten speciaal in voor deze masterclass. Hij of zij is expert op dit gebied, waardoor de kosten € 350,- excl. btw bedragen per aanmelder. Wilt u meerdere masterclasses volgen? Dan kan het Jaarabonnement interessant zijn voor u.

Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze masterclass op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze masterclass? Meld u aan door in onderstaande velden uw gegevens achter te laten.

Om u aan te melden voor deze masterclass is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.