Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.

> Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

> Also available in English

 

Gedragscode voor leden van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan onze gedragscode. De beginselen in deze gedragscode zijn:

  1. Zorgvuldigheidsbeginsel
  2. Rechtszekerheidsbeginsel
  3. Redelijkheidsbeginsel
  4. Betrouwbaarheidsbeginsel
  5. Kenbaarheidsbeginsel

Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven kunnen lid van de NRTO worden. Leden die hoger onderwijs aanbieden moeten daarnaast aan de gedragscode voldoen zoals die is afgestemd met de Inspectie van het Onderwijs.

> NTRO gedragscode