Hieronder vindt u een overzicht van alle e-learnings die beschikbaar zijn voor de advocatuur.

1. Recht in de zorg – 20 modules
2. Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving
3. Inrichting zorglandschap, verzekerd pakket en financiering
4. Zorgverzekeringswet
5. Wet langdurige zorg
6. Sociaal domein
7. Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
8. Wkkgz en geschillenregelingen in de zorg
9. Wet BIG
10. Wet toelating Zorginstellingen (WTZi) en Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
11. Privacy in de zorg
12. Controles
13. Toezichthouders in de zorg
14. Governance in de zorg
15. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen(Wmcz)
16. Samenwerking de zorg
17. Fusies en overnames
18. Wonen en zorg
19. Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz (Wzd en Wvggz); gedwongen zorg
20. Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg individueel
21. Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg collectief
22. Functionaris Gegevensbescherming