Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang

Vanaf 1 januari 2020 zal het nodige veranderen in de wet- en regelgeving op het gebied van dwang in de zorg. De Wet Bopz wordt vervangen door twee nieuwe wetten, de Wet Verplichte GGZ voor mensen met psychiatrische aandoeningen en de Wet Zorg en Dwang voor mensen met een verstandelijke beperkingen en voor mensen met […]